16 آوریل 2024 - 15:44

احتمال تغییر عوارض خروج از کشور

7 فوریه 2023 - 15:00 dsfr.ir/eh966

احتمال تغییر عوارض خروج از کشور
دریافتی
عوارض خروج از کشور

در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده تغییری در عوارض خروج از کشور نسبت به سال جاری اعمال نکرده بود، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از "افزایش ۲۰ درصدی این عوارض" خبر داده است. البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به عنوان قانون لازم الاجرا شود.

به گزارش «دنیای سفر»، طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین دولت پیش بینی کرده بود که عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین طبق لایحه هر فرد برای سفر دوم باید ۶۰۰ و برای سفرهای سوم و بیشتر ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می کرد.

اما به نظر می رسد نظر مجلس نشینان با نظر دولت در این زمینه متفاوت بوده است؛ چراکه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان این که عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند، اعلام کرده است که این میزان جهت زیرساخت های گردشگری هزینه خواهد شد.

بنابراین عوارض خروج در سفر اول در سال آینده ۴۸۰ هزار تومان، در سفر دوم ۷۲۰ هزار تومان و در سفرهای سوم و بیشتر ۹۶۰ هزار تومان خواهد بود. 

همچنین در لایحه بودجه درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۸ درصد افزایش دارد.

1