25 سپتامبر 2023 - 16:36
رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد:

ثبت ملی محوطه کوه چرخه و دارهند نطنز

26 ژانویه 2023 - 12:00 dsfr.ir/ka87v

ثبت ملی محوطه کوه چرخه و دارهند نطنز
وحید معینی جزنی
کوه دارهند یکی از زیباترین کوه های شهرستان نطنز است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز گفت: منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهند نطنز در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسید.

به گزارش «دنیای سفر» حسین یزدانمهر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این ثبت مهم که نشان از جاذبه های طبیعی و گردشگری بالای نطنز دارد، در جلسه اخیر شورای ثبت طبیعی در وزارت میراث فرهنگی انجام شد.

وی افزود: محوطه کوه چرخه و دارهند نطنز به عنوان یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی نطنز در فهرست آثار ملی ثبت شد که این محوطه یکی از نهشته های(مواد انباشت شده) مهم سازند قم است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت: برش چینه شناسی این محوطه بیانگر این موضوع است که کوه چرخه و دارهند نطنز یکی از سالم ترین و کامل ترین بخش های برجا مانده از این سازند است.

وی تصریح کرد: از دلایل ارزشمند این محوطه می توان به وجود فسیل ها اشاره کرد که قالب فسیل های به جا مانده، قابل مشاهده و از نوع بقایای حقیقی هستند.

یزدانمهر خاطرنشان کرد: فسیل ها شامل نرم تنانف دو کفه ای ها و صدف های مغزی هستند که تنوع سیستم فرسایش چون مارن ها و آهک ها نشان دهنده پیشروی و پس روی دریا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز، گفت: کوه چرخه، دارهند و چلوک در داخل این محدوده طبیعی قرار دارد که از این پس این محدوده با عرصه و حریم ها، تحت حفاظت میراث فرهنگی خواهد بود.

1