روستای «روئین» پایتخت نساجی سنتی ایران

23 ژانویه 2023 - 09:00 dsfr.ir/pd3yz

روستای «روئین» پایتخت نساجی سنتی ایران
وحید عزیزی
نساجی در روستای روئین اسفراین

روستای «روئین» در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی، را امروز پایتخت سنتی نساجی ایران می دانند.

به گزارش «دنیای سفر» روستای «روئین» در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی، را امروز پایتخت سنتی نساجی ایران می دانند، روستایی که مردم آن به زبان «تاتی» حرف می زنند و مردم آن اغلب از طریق باغداری امرار معاش می کنند.

زنانِ روستای «روئین» به رسمِ اجدادِ خود از ۴۰۰ سال گذشته، هنوز به هنر نساجی سنتی مشغول اند. آن ها با الیاف پنبه ای چادرشب، دستمال، حوله و پارچه های نخی می بافند.

به گفتۀ مردم بومی منطقه، چادر شب بافی در این منطقه بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد و به همین دلیل هم نام این روستا به عنوان «پایتخت نساجی ایران» در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

1