2 فوریه 2023 - 01:20

نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی ابلاغ شد

19 ژانویه 2023 - 09:00 dsfr.ir/do387

نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی ابلاغ شد
محمد دشتی
پایگاه میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

مدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی از ابلاغ نظام نامه پایگاه ها به تمام واحدهای ستادی وزارت، ادارات کل استان ها و مدیران پایگاه های میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر»، رضاسامه در این باره گفت: نظر به اهمیت و ضرورت تبیین نظام مدیریت حوزه پایگاه ها و با هدف ارتقاء کمی و کیفی، اتخاذ رویکرد جدید همراه با نوآوری، تفویض اختیار، نظارت کارآمد، افزایش انسجام درون سازمانی و ایجاد ساختار یکپارچه، نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به عنوان مرجع اصلی برنامه ریزی و اقدام در تمام حوزه های مدیریتی ابلاغ شد.

برخی از رئوس نظام نامه نیز شامل تعاریف پایه و سطح بندی پایگاه های میراث فرهنگی، چشم انداز، اهداف، راهبردها و ساختار مدیریتی پایگاه ها شامل نظام اداری، نظام مدیریتی، نظام مالی و اعتبارات و نظام حقوقی می شود.

او اضافه کرد: جزئیات کامل وظایف و اختیارات مسؤولان ستادی وزارت، اداره کل استان ها و مدیران پایگاه های میراث ملی و جهانی در چارچوب این نظام نامه مشخص شده است.

مدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی بیان کرد: این نظام نامه حاصل تلاش کارشناسانه اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی براساس خرد جمعی برخی صاحبنظران و مدیران پایگاه ها و بهره مندی از تجربیات گذشته، پس از دریافت مشورت با ادارات کل استانی و بررسی در شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی به تائید قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور رسیده است.

1