30 سپتامبر 2023 - 19:14

کشف قدیمی ترین سنگ «رونی» جهان

18 ژانویه 2023 - 16:30 dsfr.ir/wm0ha

کشف قدیمی ترین سنگ «رونی» جهان
historiskmuseum.no
«سنگ رونی» در نروژ کشف شده و نتیجه کاوش یک گور در سال ۲۰۲۱ است.

باستان شناسان قدیمی ترین سنگ حکاکی شده با نوشته های خط رونیک که به نام «سنگ رونی» شناخته می شود را در نروژ کشف کردند.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از گاردین، باستان شناسان با کاوش در نروژ اثر باستانی را کشف کرده اند که معتقدند قدیمی ترین «سنگ رونی» جهان است و نوشته هایی به قدمت حدود دو هزار سال روی آن نقش بسته است.

بر اساس بیانیه «موزه تاریخ فرهنگ اسلو»، این نوشته ها روی ماسه سنگی مربعی شکل و صاف حکاکی شده اند و ممکن است نخستین نمونه از کلماتی باشند که در اسکاندیناوی نوشته شده اند.

«کریستل زیلمر»، استاد دانشگاه اسلو بیان کرد: «این اکتشاف به ما دانشی درباره کاربرد خط رونیک در اوایل عصر آهن ارائه می دهد. این سنگ احتمالا یکی از نخستین تلاش ها برای استفاده از خط رونیک روی سنگی در نروژ و اسکاندیناوی محسوب می شود.»

پیش تر نوشته های قدیمی تری به خط رونیک کشف شده است، اما هیچ یک روی سنگ حکاکی نشده اند. قدیمی ترین نوشته رونیکی که تاکنون کشف شده است، روی یک شانه از جنس استخوان حکاکی شده و در دانمارک پیدا شده است. «زیملر» معتقد است مردم از نوک تیز یک چاقو یا سوزن برای حکاکی کردن این نوشته های رونیک استفاده می کردند.

«سنگ رونی» که در نروژ کشف شده، نتیجه کاوش یک گور در سال ۲۰۲۱ است. با توجه به استخوان های سوخته شده و زغال چوبی که به همراه این سنگ کشف شده است، می توان نتیجه گرفت که این نوشته ها در فاصله اول میلادی تا ۲۵۰ میلادی حکاکی شده اند.

روی این سنگ که ابعاد آن ۳۱ در ۳۲ سانتی متر است، چندین نوع نوشته وجود دارد و تمام آن ها نیز از نظر دستور زبانی معنا ندارند. در قسمت جلویی این سنگ کلمه «idiberug» نوشته شده است که ممکن است نام یک زن، یک مرد یا یک خانواده باشد.

تحقیقات درباره این سنگ همچنان ادامه خواهد داشت.

1