29 ژانویه 2023 - 06:26
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی:

پادگان ۰۷ به منطقه گردشگری تبدیل می شود

18 ژانویه 2023 - 17:00 dsfr.ir/fa73m

پادگان ۰۷ به منطقه گردشگری تبدیل می شود
ماژین نیوز
پادگان ۰۷ خرم آباد

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: پادگان ۰۷ به یک منطقه گردشگری، تفریحی و صنایع دستی تبدیل می شود.

به گزارش «دنیای سفر» مهرداد ویسکرمی در رابطه با وضعیت پادگان ۰۷ خرم آباد، اظهار کرد: برای حل و فصل مشکلات این مجموعه تاریخی که مالکیت آن با ارتش است دستگاه های مختلفی پای کار آمدند.

وی ادامه داد: در این رابطه جلسات متعددی با مهندسی ارتش برگزار کردیم که اثرات خوبی داشت و به نتایجی نیز دست یافتیم.

ویسکرمی بیان کرد: با اشاره به این که پادگان ۰۷ به دو قسمت تقسیم می شود، قسمت بناهای تاریخی و فضای سبز.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: ارزش ریالی بخشی که به ارتش تعلق دارد ۲۲۰ قطعه معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال است که می تواند در رابطه با آن تصمیم بگیرد.

وی تصریح کرد: در این رابطه شرکت فاخر با ارتش وارد مذاکره شده و با یکدیگر تفاهمنامه امضاء کردند که این شرکت با اعزام کارشناس هایی مِلک را ارزش گذاری کرده و پادگان ۰۷ را به یک منطقه گردشگری، تفریحی و صنایع دستی تبدیل کنند.

ویسکرمی ادامه داد: اگر این طرح اجرا شود می توانیم شاهد تزریق نشاط اجتماعی در منطقه و به تبع آن در جامعه باشیم.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: راه های مختلفی برای حل این معضل در پیش رو داشتیم که امروز به این نتیجه رسیده ایم.

1