2 فوریه 2023 - 07:42
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی:

آثار برای ثبت جهانی اولویت بندی می شوند

13 ژانویه 2023 - 15:00 dsfr.ir/l35yt

آثار برای ثبت جهانی اولویت بندی می شوند
unesco.org
ثبت جهانی یونسکو

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: کمیته ای با حضور صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه ثبت آثار و میراث فرهنگی برای تعیین شاخص های ثبت جهانی و اولویت ثبت تشکیل می شود.

به گزارش «دنیای سفر» از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی در نشست شورای ثبت جهانی که با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در دفتر معاونت میراث فرهنگی این وزارتخانه برگزار شد، گفت: برای ثبت جهانی فرصت محدودی داریم تا فهرست اولویت های مان را در حوزه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس مشخص کنیم. با توجه به اینکه در حوزه میراث فرهنگی ناملموس یک سال در میان، سهمیه ثبت جهانی داریم از ثبت پرونده های مشترک با سایر کشورها استفاده می کنیم.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: خوشبختانه مسئولان برای ثبت جهانی آثار استقبال و توجه خوبی داشته اند و این نشان دهنده افزایش سواد میراثی در کشور است.

دارابی تصریح کرد: در این نشست افق و دورنمای ثبت جهانی آثار مشخص می شود. برنامه ۱۰ ساله وزارت میراث فرهنگی تدوین شده است و تابلوی راهنمای ما برای انجام کارها دروزارتخانه خواهد بود. همچنین در این نشست درباره اولویت های ثبت جهانی و تعیین شاخص ها و معیارها برای ثبت در یونسکو بحث و گفت وگو می شود.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت: برخی صاحب نظران ایراد می گیرند چرا آثار را برای ثبت جهانی محدود به چند استان می شود؟ از چند ماه قبل اداره کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی به استان ها اعلام کرده است اولویت های خود را برای ثبت جهانی با ذکر دلایل مشخص کنند تا کلیات آن در نشست های شورای ثبت جهانی بررسی شود به همین منظور کمیته ای در این زمینه تشکیل می شود.

ثبت جهانی آثار باعث تقویت قوای ملی می شود

سید محمد بهشتی پیشکسوت میراث فرهنگی در این نشست گفت: آثار بعد از ثبت جهانی باعث تقویت قوای ملی ما می شود و سهم ما در میراث جهانی پیشتاز بودن در همه امور است. ارزش آثار ثبت شده جهانی برای ما بسیار زیاد است و باید بگوییم برای ثبت جهانی آثار ایرانی هیچ وقت به ما سخت گرفته نشده است.

بهشتی تصریح کرد: ظرفیتی که ما برای ثبت آثار جهانی در ایران داریم، فوق العاده است و باید یادمان باشد که خودمان را هم عرض کشورهای کوچک ندانیم. باید ببینیم با چه محورهایی می توانیم این آثار را ثبت جهانی کنیم که یکی از آنها محورهای جغرافیایی است. ما در همه جای ایران بناهایی واجد شرایط ثبت جهانی داریم و هیچ استانی را نمی شناسم که آثار واجد ارزش نداشته باشد.

ثبت های جهانی می تواند باعث دوستی ملت ها شود

محمدحسن طالبیان پیشکسوت میراث فرهنگی در این نشست گفت: در این سالها در حوزه میراث فرهنگی ناملموس ۶ پرونده با کشورهای مختلف به طور مشترک ثبت شد و این اتفاق خوبی است. این ثبت جهانی ها می تواند صلح و دوستی را با سایر کشورها برای مان رقم بزند و رقابتی نیست.

وی ادامه داد: اولین کشوری بودیم که پرونده زنجیره ای را از ایران با عنوان باغ ایرانی فرستادیم. بسیاری از کارشناسان جهانی از این موضوع تعجب کردند، حتی وقتی در برخی همایش ها شرکت می کردیم از باغ های ایرانی به نام باغ عربی یاد می کردند و این موضوع ما را آزار می داد. به همین منظور کار را با ثبت 6 باغ ایرانی شروع کردیم.

در بخش ارزش علمی و هنری نمادهای ثبتی نیاز به اعمال نظر بیشتری داریم

احمد پاکتچی سفیر ایران در یونسکو در ادامه گفت: درباره ارزش تاریخی نمادهای ثبتی نگاه های دقیق و موشکافانه ای داشتیم، اما درباره ارزش علمی و هنری این نمادها باید بیشتر تلاش کنیم و نیاز به اعمال نظر بیشتری داریم.

او افزود: از زاویه یونسکو می خواهم به موضوع ثبت های جهانی نگاه کنم. هدف اصلی از این کنوانسیون ها حفاظت و نگهداری است و اگر عنصری ثبت می شود فقط برای حفاظت ثبت می شود.

پاکتچی تصریح کرد: ما در ایران با هویت ناشناخته مواجه نیستیم و برعکس نگاه ما همیشه به بیرون و حوزه تمدنی است که بتوانیم نگاه ها را به خودمان جذب کنیم.

1