28 ژانویه 2023 - 22:14

یک ادعا درباره هتل‌های کشور

16 دسامبر 2022 - 18:00 dsfr.ir/4d0xl

یک ادعا درباره هتل‌های کشور
دنیای سفر
هتل زندیه شیراز

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادعا کرد حدود نیمی از هتل ‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.

به گزارش «دنیای سفر»، یحیی نقی‌زاده محجوب درباره سطح استاندارد هتل‌های ایران گفت: وضعیت مراکز گردشگری و هتل‌ها شاید به سطح مطلوب نرسیده باشد، ولی از استانداردهای جهانی هم عقب نمانده است؛ چرا که مطالعه تطبیقی انجام شده و یکی از کشورها را به‌ عنوان پایلوت قرار داده، الگوسازی کرده و به نتیجه رسیده‌ایم.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با بیان این‌که حدود نیمی از هتل‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند، اظهار کرد: از مجموع ۱۴۴۰ هتلی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، تاکنون ۷۰۲ هتل موفق به دریافت گواهینامه کیفیت شده‌ اند که با توجه به این‌که ضوابط ارزیابی هتل‌ها به نوعی اقتباس از هتل ‌های بین المللی است، می‌توان ادعا کرد حدود نیمی از هتل ‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.

او افزود: معاونت گردشگری برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی برنامه دارد ابزارهای خود را به تکنولوژی جدید تبدیل کند و پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به کیفیت مطلوب، در بحث ارزیابی نظرات مردم را دخیل کنیم.

نقی‌زاده ادامه داد: استانداردسازی هتل های کشور که در حال حاضر مقرر شده با همکاری سازمان ملی استاندارد درباره بازنگری ضوابط آن‌ها اقدام شود، فرآیندی الزامی است و براساس تمهیدات اجرایی به‌عمل آمده، تمدید پروانه بهره برداری هتل ‌ها منوط به انجام عملیات ارزیابی بوده و انتظار می ‌رود ظرف مدت دو سال آینده، درجه و سطح ارائه خدمات در تمام هتل ‌های کشور کاملا مطابق سطح استاندردهای تعریف شده و بین‌المللی باز تعریف شود.

1