24 آوریل 2024 - 12:23

صدور کارت سبز برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس

12 دسامبر 2022 - 19:00 dsfr.ir/pp48a

صدور کارت سبز برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس
دریافتی
ثبت جهانی ژئوپارک طبس

مسئول امور پژوهش و مطالعات میراث زمین شناختی و ژئوپارک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به ثبت ژئو پارک طبس، گفت: ژئوپارک طبس پس از ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک ارس، به عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران به ثبت رسید.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دکتر نازنین بدری در این باره گفت: ژئوپارک طبس پس از ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک ارس، به عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران، رای مثبت شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو را دریافت کرد و حکم تنفیذ ژئوپارک طبس پس از تایید هیات اجرایی یونسکو در بهار سال آینده صادر می شود.

بدری اظهار کرد: پرونده درخواست عضویت ژئوپارک طبس در آذرماه سال ۱۴۰۰ پس از حدود پنج سال فعالیت مقدماتی و اجرای عملیات آماده سازی زیرساخت های حفاظتی، تفسیری در ژئوسایت و آموزش توانمندسازی جوامع محلی، ارسال شد.

وی با بیان این که در شهریور ماه ۱۴۰۱ از طرف یونسکو دو ارزیاب جهانی، برای بازدید نهایی منطقه و ژئوسایت ها به طبس سفر کردند، خاطر نشان کرد: در جلسه شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱ با رأی قاطع تمامی اعضای شورا در جلسه کارت سبز یونسکو دریافت شد.

مسئول امور پژوهش و مطالعات میراث زمین شناختی و ژئوپارک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خاطرنشان کرد: این سازمان در سال ۱۳۸۸ در اطلس توانمندی های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران پیشنهاد ۲۰ منطقه دارای پتانسیل برای راه اندازی ژئوپارک ملی و بین المللی آورده که این فهرست در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ منطقه اولویت دار برای معرفی ژئوپارک های جهانی در ایران ارتقا یافت.

به گفته وی، طبس و ارس از جمله مناطقی بودند که برای اولین بار به عنوان مناطق دارای اولویت ژئوپارک جهانی از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معرفی شدند.

بدری با اشاره به این که نظارت علمی و فنی بر مطالعات ژئوسایت ها و ارزیابی استاندار و اولویت بندی ژئوسایت ها در ژئوپارک طبس توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است، اظهار کرد: همچنین انجام آموزش اصول و مفاهیم ژئوپارک و توانمندسازی مدارس در محدوده ژئوپارک طبس با همکاری بخش خصوصی در مقاطع مختلف تحصیلی در روستاهای منطقه طبس صورت گرفت.

1