13 آوریل 2024 - 17:38

استان ها فاقد نقشه راه گردشگری هستند

6 دسامبر 2022 - 12:00 dsfr.ir/h23xr

استان ها فاقد نقشه راه گردشگری هستند
meisamroudaki.ir
استان ها فاقد نقشه راه گردشگری هستند

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش و برنامه ریزی گردشگری با بیان این که استان ها فاقد نقشه راه گردشگری هستند، گفت: بی توجهی به زیرساخت ها، یکی از دلایل تحقق نیافتن برنامه های توسعه گردشگری است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از ایسنا، زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری در نشست معاونان گردشگری استان ها که از یکشنبه سیزدهم آذرماه به مدت دو روز در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است، یادآور شد: حوزه آموزش در سال های اخیر یک رویکرد اساسی داشت و آن استقرار نظام جامع آموزش است که چند هدف اصلی دارد، از جمله این اهداف می توان به بازنگری محتوای آموزشی و تولید محتوا اشاره کرد.

او با بیان این که صنعت گردشگری انسان محور است، اظهار کرد: یک رویکرد تفننی به حوزه آموزش وجود دارد و رویکرد دیگر رویکرد تخصصی است و عیار کشورها در حوزه گردشگری به نیروی انسانی آن ها برمی گردد.

شفیعی همچنین گفت: یکی از دلایل تحقق نیافتن برنامه های توسعه گردشگری، بی توجه به زیرساخت های کشور است. متاسفانه ما در استان ها فقدان نقشه راه گردشگری داریم و مدیران استانی باید پاسخ دهند که ما به چه تعداد نیروی انسانی، چه تعداد مؤسسه و تور لیدر در گردشگری نیاز داریم.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری افزود: باید سیاست های کمی و کیفی ما در حوزه آموزش مشخص شود. این روزها تعدد و تراکم مؤسسات فاقد خلاقیت زیاد داریم. در سند توسعه منابع انسانی باید بدانیم به چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم. با این حال هنوز هم در بسیاری از استان ها درخواست تأسیس مؤسسه های جدید وجود دارد. 

او ادامه داد: هدف ما از آموزش، آموزش کاربردی و استقرار شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی گردشگری است. تمام این ها کلیت مسیر ما در حوزه گردشگری است.

شفیعی گفت: در حال حاضر ۷۰۰ روستا دارای شناسنامه تامین سلامت هستند و این ها به مقاصد ما کمک می کنند. همچنین یکی از سندهای خیلی مناسبی که در اختیارمان قرار دارد، سند برند گردشگری است که فاز اول آن به نام هویت بصری برند جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و ما سند مصوب هیأت وزیران را هم داریم.

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز روز گذشته در این نشست نیز عملکرد برخی معاونان گردشگری استان ها را زیرسوال برد و گفت: معاونان گردشگری در استان ها یکسری وظایفی برعهده دارند که کم تر به آن ها پرداخته می شود، از جمله بازار خارجی، نظام مند کردن رویدادها، آموزش، استفاده از نیروهای توانمند فکری که باید در کنار برنامه ریزی برای بازار داخلی مد نظر قرار گیرد.

1