25 سپتامبر 2023 - 17:40

وضعیت اضطراریِ تپه «داودآباد قرچک»

5 دسامبر 2022 - 17:20 dsfr.ir/257vl

وضعیت اضطراریِ تپه «داودآباد قرچک»
seeiran.ir
تپه داودآباد قرچک

همزمان با بازدید رییس پژوهشکده باستان شناسی از تپه «داودآباد قرچک»، وضعیت این تپه پیش از تاریخ وخیم گزارش شد. همچنین به اداره کل میراث فرهنگی این هشدار داده شد که برای تعیین عرصه و حفاظت از آن اقدام کند.

به گزارش «دنیای سفر»؛ روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از بازدید میدانی لیلا خسروی رییس جدید پژوهشکده باستان شناسی با همراهی محمدرضا نعمتی و علی فرحانی از اعضای هیأت علمی این پژوهشکده برای حل مشکل مالکان زمین های واقع در عرصه تپه «داودآباد»، در غرب شهر قرچک، اطلاع داد.

این تپه که محوطه ای بزرگ در کنار جاده آسفالته است از چندین تپه کنار هم تشکیل شده که به جز تپه غربی، سایر تپه ها به طور کامل تسطیح و بخش زیادی از تپه غربی خاکبرداری و تخریب شده است و در حال حاضر زباله های روستا در کنار این تپه، دپو و سوزانده می شود.

در سطح تپه اصلی که ارتفاع آن بین ۹ تا ۱۰ متر است و زمین های اطراف آن سفال های زیادی مربوط به دوره مس و سنگ و عصرآهن وجود دارد.

پس از این بررسی مشخص شد، زمین های مورد مناقشه در عرصه این تپۀ مهم پیش از تاریخی که در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ با شماره ۹۴۸۸ در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده، قرار دارد و ضروری است که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این تپه را در اولویت قرار داده و به امر حفاظت آن نیز توجه کند.

1