30 سپتامبر 2023 - 20:32
انتقاد معاون گردشگری کشور از کم کاری در استان ها

نقاط ضعف استان ها از نظر معاون گردشگری کشور

5 دسامبر 2022 - 06:00 dsfr.ir/1p7ib

نقاط ضعف استان ها از نظر معاون گردشگری کشور
میثم رودکی
میدان نقش جهان اصفهان

معاون گردشگری کشور با انتقاد از عملکرد برخی معاونان گردشگری در استان ها، کم توجهی به بازارهای خارجی، نیروهای توانمند و رویدادها و ابتکارات را از جمله نقاط ضعف آن ها برشمرد.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از ایسنا، نشست تخصصی معاونان گردشگری استان ها از یکشنبه ۱۳ آذرماه در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد که تا دوشنبه ۱۴ آذرماه ادامه دارد. علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری این وزارتخانه نقش مدیران استانی را در تسهیل امور و برنامه ریزی ها مفید دانست و بر تشریک مساعی و همفکری تاکید کرد و افزود: باید شاخص و معیار ما این باشد که فعالیت ها چگونه موجب رونق یک کسب وکار و یا بازدارنده آن است و چه کارهایی می تواند در ستاد انجام شود.

او اظهار کرد: معاونان گردشگری در استان ها یکسری وظایفی برعهده دارند که کم تر به آن ها پرداخته می شود، از جمله بازار خارجی، نظام مند کردن رویدادها، آموزش، استفاده از نیروهای توانمند فکری که باید در کنار برنامه ریزی برای بازار داخلی مد نظر قرار گیرد.

معاون گردشگری همچنین نظام مند کردن و نمایش ابتکارات و نوآوری ها را از وظایف معاونت گردشگری دانست و گفت: در حال حاضر نوآوری های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه هایی با تم های جدید و با پتانسیل جذب مخاطبان متنوع در حال برگزاری است که اطلاع رسانی جامعی نمی شود و باید محمل درستی برای نمایش این برنامه ها فراهم شود.

او ادامه داد: در برقراری تعامل بین دستگاهی، برخی استان ها عملکرد مناسبی داشته اند، اما باید زیرساخت مناسبی برای تحقق و اجرایی شدن ایده ها فراهم شود.

یحیی نقی زاده محبوب مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز از هوشمندسازی بخش نظارت گردشگری خبر داد و بر ضرورت افزایش تعملات بین بخشی و همچنین با بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه ها تاکید کرد.

1