1 آوریل 2023 - 12:23

نمایش دائمی کتیبه ها و سنگ های تاریخی در چهل ستون

19 اکتبر 2022 - 09:00 dsfr.ir/5t25m

نمایش دائمی کتیبه ها و سنگ های تاریخی در چهل ستون
ویکی مدیا
کاخ موزه چهل ستون اصفهان

مدیر کاخ موزه چهل ستون اصفهان گفت: نمایشگاه کتیبه ها و سنگ های تاریخی چهل ستون دارای دو ویژگی است؛ این آثار از سال ها قبل در نقاط مختلف چهل ستون به صورت پراکنده قرار داشتند و اکنون در قالب نمایشگاه دائمی ارائه شده اند، دوم اینکه تالار ضلع غربی چهل ستون یکی از فضاهای بسته و بدون استفاده در این عمارت بود که برای این نمایشگاه ساماندهی شده است.

به گزارش «دنیای سفر» عاصفه بدر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم در شورای بین المللی موزه ها (ایکوم)، توسعه فضای فیزیکی نمایش است و از سوی دیگر با توجه به اینکه تالار ضلع غربی عمارت چهل ستون تا کنون بلااستفاده بود، ازاین رو این بخش از کاخ موزه چهل ستون برای نمایشگاه کتیبه ها و سنگ های تاریخی چهل ستون ساماندهی شده و به صورت دائمی در معرض بازدید علاقه مندان قرارگرفته است.

مدیر کاخ موزه چهل ستون اصفهان افزود: سنگ ها و کتیبه های نمایش داده شده در این بخش از عمارت چهل ستون شامل سنگ قبر، محراب، شیر سنگی و کتیبه های موقوفی است که دارای انواع خطوط اسلامی هستند و از حدود ۱۰۰ سال قبل از مساجد تاریخی، خانه ها، کاخ ها و دیگر بناهای تاریخی استان اصفهان که به دلایلی ویران شده بودند به چهل ستون منتلق شده بودند ولی تا پیش ازاین ساماندهی نشده و به صورت پراکنده در نقاط مختلف چهلستون قرار داشتند.

بدر تصریح کرد: با همکاری امین اموال، موزه دار و سایر همکاران در پایگاه جهانی کاخ موزه چهل ستون اصفهان تصمیم گرفته شد تا تالار ضلع غربی این عمارت که تا کنون فضایی بلااستفاده بود به نمایشگاه دائمی سنگ ها و کتیبه های تاریخی تبدیل شود که به این منظور یک اقدام پژوهشی روی همه سنگ ها و کتیبه های موجود در چهل ستون صورت گرفت، تاریخ کتیبه ها مشخص و کلیه خطوط خوانش شد و درنهایت برای نمایش دائمی در این بخش از کاخ موزه چهل ستون ساماندهی شدند.

او تأکید کرد: نمایشگاه کتیبه ها و سنگ های تاریخی چهل ستون دارای دو ویژگی بسیار مهم است؛ مورد اول این است که یکی از فضاهای بسته و بدون استفاده چهل ستون یعنی تالار ضلع غربی به نمایشگاه دائمی تبدیل شده است و دوم اینکه سنگ ها و کتیبه هایی که از سال ها قبل تاکنون در نقاط مختلف کاخ موزه چهل ستون به صورت پراکنده قرار داشتند در قالب نمایشگاه دائمی به مخاطب ارائه شده اند و هم اکنون طیف گسترده علاقه مندان به خوانش کتیبه های تاریخی می توانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ از آن بازدید کرده و استفاده کنند.

1