2 آوریل 2023 - 13:27

رونمایی از نسخۀ خطی نفیس و قدیمی دیوان حافظ

10 اکتبر 2022 - 13:30 dsfr.ir/lu5ef

رونمایی از نسخۀ خطی نفیس و قدیمی دیوان حافظ
uupload.ir
نسخۀ خطی دیوان حافظ

آیین بزرگداشت روز حافظ و رونمایی از نسخۀ خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته که به تازگی توسط سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی خریداری شده است، برگزار می شود.

به گزارش «دنیای سفر» و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، این سازمان در آستانۀ روز بزرگداشت حافظ، مراسم بزرگداشت این روز را با سخنرانی حسن انوری، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در روز سه شنبه (۱۹مهرماه) ساعت ۱۰ در سالن فرهنگ مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار می کند.

براساس این خبر، رونمایی از نسخۀ خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته، دیگر برنامه این نشست خواهد بود.

این در حالی ست که تذهیب های هنری و ۹۴ نگاره مرتبط با ابیات در هر صفحه، از جمله ویژگی های این نسخه قدیمی است.

1