8 دسامبر 2023 - 09:23
مدیر فنی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان:

هیچ پسابی از دهکده گنجنامه وارد محیط اطراف نمی شود

20 سپتامبر 2022 - 14:00 dsfr.ir/ru5uy

هیچ پسابی از دهکده گنجنامه وارد محیط اطراف نمی شود
پوریا پاکیزه
آبشار گنج نامه همدان

مدیر فنی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان با بیان اینکه هیچ نوع پسابی از مجتمع تفریحی تله کابین گنجنامه وارد رودخانه و یا محیط اطراف نمی شود، گفت: تصفیه خانه فاضلاب مجتمع تله کابین گنجنامه از سال ۹۶ با ظرفیت تصفیه ۷۰ هزار لیتر راه اندازی شده است.

به گزارش «دنیای سفر» علی گلشائیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب مجموعه تله کابین گنج نامه در سال ۱۳۹۶ با هدف تصفیه پساب عمدتاً انسانی ناشی از پذیرش گردشگران با ظرفیت تصفیه ۷۰ هزار لیتر در شبانه روز و تحت نظارت کارشناسان مرکز بهداشت و محیط زیست استان آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: این تصفیه خانه به روش هوادهی گسترده عمقی و ممتد از طریق دو دستگاه بلوور و هاضم لجن و فعالیت دائم کار تصفیه را انجام می دهد و در نهایت با استفاده از فناوری ته نشینی و شفاف سازی و همچنین پس از ضدعفونی و کلرزنی، با استفاده از سیستم پمپاژ، در تراز مثبت ۶۰ متری از سطح تصفیه خانه و در فاصله ۶۰۰ متری به مصرف فضای سبز(عمدتاً درختانی که توسط شرکت کاشته شده است) می رسد.

مدیر فنی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان تأکید کرد: استاندارد بودن خروجی تصفیه خانه از نظر آلاینده های آلی از جمله BOD۵ ، COD ،SS و TSS و همچنین کلیفرم، به تأیید محیط زیست رسیده است.

گلشائیان خاطرنشان کرد: همچنین طرح ضربتی جلوگیری از سرازیر شدن فاضلاب تصفیه نشده از تصفیه خانه به باغات مجاور و هدایت سرریزهای احتمالی به چاه فاضلاب موجود نیز در سال جاری صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه از زمان آغاز عملیات اجرایی تله کابین دغدغه درباره آب رودخانه گنجنامه و حفظ پاکیزگی آب ایجاد شد، بیان کرد: زمانی که توریستی وارد منطقه می شود علاوه بر مزایای اقتصادی یکسری تخریب هایی نیز به دنبال خواهد داشت. شرکت تله کابین گنجنامه با بررسی هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که مشکل فاضلاب مجتمع به طور قطع با سپتیک حل خواهد شد.

گلشائیان با بیان اینکه دو سپتیک بزرگ با حجم ۳۵ متر مکعب در مجتمع کار گذاشته شد، افزود: با توجه به اینکه بحث ارزیابی زیست محیطی برای پروژه مهم بود، به این نتیجه رسیدیم که حتماً تصفیه خانه فاضلاب در این مجتمع راه اندازی شود.

وی اظهار کرد: پکیج تصفیه خانه فاضلاب، مقیاس کوچک شده از یک تصفیه خانه برای شهری با جمعیت سه میلیون نفر است و تمام فرآیندهای آن در این پکیج دیده شده است که ما تصمیم گرفتیم یک پکیج تصفیه خانه برای ۵۰۰۰ گردشگر را در مجتمع راه اندازی کنیم.

مدیر فنی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان با بیان اینکه تولید پساب این مجتمع ۶۰ هزار لیتر در روز برآورد شد، تصریح کرد: پکیج تصفیه خانه فاضلاب ۷۰ هزارمترمکعبی برای پساب ۶۰ هزار لیتری مجتمع طراحی و خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه ده ها هزار اصله نهال توسط شرکت تله کابین گنجنامه در این منطقه کاشته شده است، بیان کرد: خروجی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. حتی یک درصد از فاضلاب مجموعه تله کابین گنجنامه وارد محیط نمی شود بلکه با تصفیه پساب به حفظ منابع آبی منطقه نیز کمک شایانی شده است.

1