2 فوریه 2023 - 02:26
مدیر مخابرات خراسان شمالی تاکید کرد

ضرورت اصلاح تعرفه های تلفن ثابت

18 سپتامبر 2022 - 15:30 dsfr.ir/hv6om

ضرورت اصلاح تعرفه های تلفن ثابت
دریافتی
ضرورت اصلاح تعرفه های تلفن ثابت

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی، اصلاح تعرفه های تلفن ثابت را عامل موثر در افزایش کیفیت سرویس دهی به مشتریان و رشد توسعه این صنعت دانست.

به گزارش «دنیای سفر» از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان شمالی، علیرضا هاشمی با اشاره به چالش های موجود در صنعت ارتباطات و ثابت ماندن تعرفه های مخابراتی در ۱۲ سال گذشته با وجود تورم های چندصددرصدی در تمام بخش ها گفت: منطقی سازی تعرفه ها، افزایش کیفیت خدمات مخابرات را به همراه خواهد داشت.

وی عدم نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه را ناشی از کمبود نقدینگی در مخابرات دانست و گفت: عدم امکان توسعه شبکه در مکان های جدید و بدون ارتباط، عدم امکان تامین ملزومات مصرفی و در نتیجه افت پایداری شبکه، عدم امکان تکمیل مسیرهای پشتیبانی و افزایش اختلال از مواردی است که تعدیل نکردن تعرفه ها موجب آن خواهد شد.

1