سازه سبزه میدان قزوین در انتظار چیست؟

18 سپتامبر 2022 - 14:00 dsfr.ir/je1jz

سبزه میدان در شهر قزوین

سازۀ پهلوی در سبزه میدان قزوین که بخشی از آن تخریب شده، پس از گذشت حدود پنج ماه نیمه خراب رها شده و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است.

به گزارش «دنیای سفر»، اردیبهشت ماه ١۴٠١ویدیوئی از تخریب بخشی از یک سازه متعلق به دوره پهلوی در سبزه میدان قزوین منتشر شد که پس از اعتراض و واکنش مردم و فعلان میراث فرهنگی عملیات تخریب آن متوقف شد. 

با این حال، سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین که دستور این تخریب را داده بود، این سازه را فاقد ارزشی تاریخی دانست و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین نیز اعلام کرد که این سازه بتنی اثر ملی نیست.

سعید زارع پور کنشگر میراث فرهنگی که نخستین بار ویدیو تخریب این سازه را در فضای مجازی منتشر کرده بود، اما درباره قدمت این سازه به ایسنا گفته بود: این المان متعلق به دوران پهلوی بوده و در همان دوران مشابه آن در شهرهای دیگر نیز ساخته شده است. این سازه سیمانی است، اما منطبق با معماری آن دوران ساخته شده است و هویت تاریخی سبزه میدان شهر قزوین محسوب می شود. 

این سازه درحالی که پایه پلکانی آن تخریب شده بودند، ماه هاست به همان شکل رها شده و حصاری هم که دور آن کشیده بود، فروریخته است و تصویر زشتی را در سبزه میدان شهر ایجاد کرده است. پس از گذشت حدود پنج ماه نیز از عملیات تخریب این سازه، هنوز مشخص نیست سرنوشت آن چه می شود؟

سعید زارع پور درباره آخرین وضعیت ساز بتنی سبزه میدان قزوین، به ایسنا گفت: تخریب این سازه در مرحله اول و تخریب پایه آن با همکاری نیروی انتظامی متوقف شد و با اعتراضات کنشگران ادامه تخریب رها شد. مدتی هم شهرداری دور این سازه را محصور کرده بود که مشخص نشود چه اتفاقی افتاده است. حالا چند روزی است که آن حصار خُرد شده اما برداشته نشده است و با همان وضعیت در دید همگان قرار گرفته است. نمی دانم برنامه جدیدی برای تخریب کامل این سازه دارند یا خیر؟ اما آن چه مشخص است این است که هیچ اقدامی مبنی بر مطالبه مردم برای بازسازی این سازه انجام ندادند.

1