8 دسامبر 2023 - 10:09

تهیه دستورالعمل اجرایی پارک های طبیعت گردی و اکوکمپ ها

15 سپتامبر 2022 - 13:00 dsfr.ir/7z7gs

تهیه دستورالعمل اجرایی پارک های طبیعت گردی و اکوکمپ ها
spilet.com
اکوکمپ دماوند در روستای ناندل

تهیه دستورالعمل اجرایی پارک های طبیعت گردی و اکوکمپ ها به عنوان یکی از تأسیسات گردشگری کشور در قالب مصوبات میز تخصصی اکوتوریسم در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفت.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظر به اینکه کمیته ها و میزهای تخصصی گردشگری با هدف توسعه گردشگری موضوعی و افزایش توجه به رویکردها، گرایشات و جنبه های تخصصی گردشگری و به استناد بند ۹ سند راهبردی توسعه گردشگری، به منظور تحول و افزایش مشارکت تمام ذینفعان در مسائل مربوط به صنعت گردشگری ایران برگزار می شود، در همین راستا و با عنایت به ظرفیت ایران در حوزه طبیعت گردی و همچنین نقش پایداری فعالیت های اکوتوریستی، نخستین جلسه میز اکوتوریسم با حضور نمایندگانی از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، دانشگاه، متخصصین و دستگاه های عضو کمیته ملی طبیعت گردی برگزار شد.

در این نشست اهم موضوعات مربوط به اکوتوریسم مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها نهایی شدن چارچوب های اجرایی متعلق به پارک های طبیعت گردی و اکوکمپ ها است که در قالب تهیه دستورالعمل اجرایی و نهایی شدن پیش نویس مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در این نشست اهمیت موضوعات مربوط یه گردشگری کشاورزی، نقش بخش خصوصی در تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها، شناسایی ذینفعان و جلب مشارکت آن ها، رسیدگی به وضعیت سافاری و مباحث آفرودها، به رسمیت شناخته شدن خروجی و دستاورد جلسات میز اکوتوریسم، نقش میراث جهانی در توسعه طبیعت گردی و نیز حفظ اصالت بومی مقصدهای طبیعی در کنار بررسی ضرورت احیا و بازنگری سند ملی اکوتوریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علاوه بر موارد ذکر شده مباحثی دیگر از جمله استفاده از ظرفیت انجمن ملی اکوتوریسم در حوزه آموزش، پژوهش، استانداردسازی و برندسازی، موضوع پایداری و ارزیابی شاخص های پایداری در عمل، استفاده از ظرفیت میز اکوتوریسم به عنوان بازوی فکری و کارشناسی کمیته ملی طبیعت گردی، بررسی الگوهای اجرا شده فعلی مرتبط با اکوتوریسم و بررسی نقاط ضعف و قدرت آنها و در نهایت آموزش و آگاه رسانی عمومی به گردشگران در حوزه طبیعت گردی از سوی اعضای مشترک بخش خصوصی و دولتی حاضر در این نشست مطرح شد.

1