معاون گردشگری خبر داد:

درخواست برای خنثی کردن هشدارهای منع سفر به ایران

13 سپتامبر 2022 - 08:00 dsfr.ir/977z5

درخواست برای خنثی کردن هشدارهای منع سفر به ایران
میثم رودکی
گردشگران خارجی در کاخ گلستان

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای مقابله با ایران هراسی و کمرنگ شدن اثر هشدارهای منع سفر به ایران، از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درخواست همکاری کرد.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری، علی اصغر شالبافیان اظهار کرد: صدور هشدارهای سفر به ویژه در ماه های اخیر از سوی کشورهایی چون انگلیس، آمریکا، فرانسه، سوئد و کانادا مبنی بر اطلاع رسانی برای سفر نکردن به جمهوری اسلامی ایران و ناامن جلوه دادن کشورمان سبب شد تا به منظور مقابله با ایران هراسی و تقویت ظرفیت های دیپلماسی کشور، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزارت امور خارجه و نیز معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبه کرد.

او با بیان این که یکی از اثراث مثبت اجتماعی و فرهنگی گردشگری بین المللی علاوه بر آشنایی ملت ها با فرهنگ ها و نزدیک تر شدن جوامع به یکدیگر، مقابله با ایران هراسی و تقویت دیپلماسی عمومی است، گفت: متاسفانه تا کنون اقدامات گسترده ای به منظور ترویج ایران هراسی و ارائه تصویر نامناسب از ایران در سطح جهانی صورت گرفته است.

معاون گردشگری بیان کرد: اقدام منفی علیه کشورمان و تخریب روابط بین المللی گردشگری درحالی است که طبق آخرین گزارش های بین المللی درباره خطرپذیری سفر (SOS) بیشتر مناطق کشور از نظر بهداشتی و امنیتی در قیاس با برخی کشورهای رقیب منطقه در جایگاه بهتری قرار دارند.

او اظهار کرد: صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی بین الملل و صلح پذیر به شدت تحث تاثیر فضای رسانه ای و بحران های سیاسی قرار دارد. از این رو اقدامات گسترده به منظور ترویج تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی موجب شده است با وجود ظرفیت های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی نتواند به درستی به عنوان یک مقصد امن گردشگری به جهانیان معرفی شود.

شالبافیان افزود: بر این اساس از نهادهای متولی فرابخشی تاثیرگذار در تسهیل فرآیند ارتباطات بین الملل درخواست کرده ایم تا به منظور فعال سازی دیپلماسی بین المللی در تعامل با دولت های کشورهای مربوطه و سفارتخانه های آن ها در ایران برای رفع این هشدارها و اثرات منفی آن بر سیمای عمومی کشور و به ویژه صنعت گردشگری اقدام لازم انجام شود و فعالیت های اجرایی مورد نیاز به منظور رفع هشدارهای صادر شده در تعامل با دولت ها و مراجع مربوطه محقق شود.

1