وضعیت نامناسب «کاروانسرای هجیب» قزوین

10 سپتامبر 2022 - 13:40 dsfr.ir/e96x3

وضعیت نامناسب «کاروانسرای هجیب» قزوین
اسماعیل اینانلو
وضعیت نامناسب «کاروانسرای هجیب» قزوین

کاروانسرای هجیب (حجیب) یکی از زیباترین کاروان سراهای تاریخی ایران است.

به گزارش «دنیای سفر» بنای کاروانسرای هجیب در مجاورت روستایی به همین نام در استان قزوین قرار دارد.

بنای کاروانسرای هجیب در اثر زلزله سال ۱۳۴۱ آسیب فراوانی دیده و این تخریب بیشتر در اضلاع شرقی و شمالی هنوز هم مشهود است.

در حال حاضر اندکی از مرمت آن انجام شده؛ اما با توجه به تخریب های انجام شده هم اکنون وضعیت کاروانسرای هجیب رو به وخامت است.

کاروانسرای هجیب با شماره ۱۱۸۷ سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

به گزارش «دنیای سفر» کاروانسرای هجیب یا کاروانسرای بیگم کاروانسرای بزرگی در مسیر کاروان روی قزوین - اصفهان و ۴۸ کیلومتری جاده بوئین زهرا به ساوه است.

محل احداث کاروانسرای هجیب در نزدیکی روستایی به همین نام است و کاروانسرا و این روستا به هم پیوند خورده اند چهار هزار متر مربع زیر بنا دارد و نماد بزرگی برای معماری اسلامی آن روز هاست آجر کاری های رنگارنگ و قوس جناغی یاد آور همان معماری است.

ژان شاردن که در جریان ایرانگردی خود به قزوین و کاروانسرا هایش می رسد، بیان می کند که زینب بیگم مادر شاه عباس اول خشت اول این بنای گرانسنگ را نهاده است و هزینه ای برابر با چهار هزار تومان آن روزگار را صرف ساخت کاروانسرای هجیب کرده و با بناهای الحاقی اش از جمله دو باغ، دو آب انبار، یک گرمابه و یک جویبار بهترین کاروانسرای برون شهری ایران به شمار می آمده است.

1