بازار تاریخی کفش همدان مرمت اضطراری شد

5 سپتامبر 2022 - 11:30 dsfr.ir/nx1w3

بازار تاریخی کفش همدان مرمت اضطراری شد
دریافتی
بازار تاریخی کفش همدان مرمت اضطراری شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از مرمت اضطراری بازار تاریخی کفش همدان در روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر»، سیده مریم مختاری موسوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این بازار با اعتباری بیش از ۵۷۰ میلیون ریال مرمت شد، افزود: مرمت شامل بام سازی، برچیدن و اجرای مجدد طاق بود.

وی با اشاره به اینکه به طور معمول عوامل جوی سبب آسیب به این گونه بناها می شود، تصریح کرد: در مورد بازار تاریخی کفش همدان نیز عوامل انسانی دخیل نبوده و عوامل جوی و فرسودگی باعث می شوند بنا به طور مستمر به مرمت نیاز داشته باشد.

مختاری موسوی با بیان اینکه راسته کفش دوزخانه جزء عرصه تاریخی بازار است، مطرح کرد: سقف بنا در اثر عوامل جوی دچار آسیب شدید شده بود و به مرمت اضطراری نیاز داشت.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اضافه کرد: راسته کفش دوزخانه جزء بازار تاریخی همدان است و به شماره ۲۰۲۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی در پایان یادآور شد: این راسته در ضلع شرقی بازار، بین کفش دوزخانه کوچک و راسته گلشن قرار دارد و دارای ۵۵ واحد صنفی و ارزش معماری است.

1