16 آوریل 2024 - 14:48

اسناد تمامی بناهای تاریخی زرندیه تک برگی شد

4 سپتامبر 2022 - 18:00 dsfr.ir/sh3o1

اسناد تمامی بناهای تاریخی زرندیه تک برگی شد
میثم رودکی
برج کبوترخانه خورآباد از بناهای تاریخی زرندیه

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه با اشاره به اینکه سند حمام تاریخی مامونیه و کاروانسرای ورده تک برگی شد، گفت: اسناد تمامی بناهای تاریخی شهرستان تعیین تکلیف و تک برگی شد.

به گزارش «دنیای سفر»، زهرا رنجبر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: طبق دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت همه ارگان ها مکلف هستند، سند املاکی که اسناد دفترچه ای دارند را تک برگی کنند و این رویه در اداره میراث فرهنگی شهرستان زرندیه به اجرا درآمد.

وی افزود: اجرای این دستورالعمل از سالهای گذشته در حوزه اسناد آثار تاریخی زرندیه آغاز شده بود و خوشبختانه در سال جاری اسناد دفترچه ای دو بنای حمام تاریخی شهر مامونیه، مرکز شهرستان زرندیه و کاروانسرای روستای ورده، تک برگی تبدیل شد و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تحویل گرفته شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: کاروانسرای تاریخی خشکرود نیز به عنوان بنای تاریخی مجهول المالک ملی در حوزه شهرستان زرندیه از اراضی میراث فرهنگی این شهرستان شناسایی و ضمن تعیین دقیق حدود اربعه، اسناد تک برگی آنها هم دریافت شد.

وی این اقدامات را با هدف تعیین وضعیت دقیق مالکیت بناهای تاریخی و عرصه و حریم دانست و افزود: وضعیت دقیق مکانی اراضی یادشده که عمدتا در سال ها و دهه های گذشته مورد تملک میراث فرهنگی قرار گرفته بود، نامعلوم بود.

رنجبر با اشاره به ثبت و صدور سند تک برگی کاروانسرای خشکه رود، یکی از مهمترین آثار تاریخی استان، ادامه داد: با توجه به دستورالعمل ها می بایست همه اسناد دفترچه ای مالکیت اراضی به اسناد تک برگی بدل شود؛ که در اینباره واحد حقوقی متولی اجرایی شدن صدور سند مالکیت کاروانسرای خشکه رود شد.

وی بیان کرد: در نهایت با پیگیری های به عمل آمده برای کاروانسرای مجهول المالک خشکه رود بنام وزارت میراث فرهنگی به نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی استان، سند تک برگی صادر شد.

او افزود: بزرگترین مزیت این کار تثبیت مالکیت دولت بر اراضی این حرایم است که پیش از این حدود اربعه آن مشخص نبود و با این اقدام امیدواریم بتوانیم در آینده برای عرصه های دیگر مجموعه های ملی و جهانی موجود در شهرستان اقدام حقوقی مناسبی صورت دهیم.

1