رئیس سازمان هواپیمایی کشور:

رضایت مسافر شرط نخست سازمان هواپیمایی

25 اوت 2015 - 11:00 dsfr.ir/uz9h2

رئیس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نیاز به کار کارشناسی دارد گفت: ایجاد رقابت یکی از اهداف آزادسازی نرخ بلیت است و تا نرخ بلیت رقابتی نشود نمی توان انتظار کیفیت داشت.

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به انتقاداتی که درباره تاخیر پروازها گفت: نکته ای که در چند روز اخیر بر روی آن تاکید داشته و بارها آن را تکرار کرده ام رضایت مسافر شرط نخست ماست. حمل و نقل هوایی در دنیا به این سمت رفته که اول رضایت مشتری را جلب کند. همچنین هم طراز با آن، بحث ایمنی پرواز مدنظر است و پس از آن حفظ شرکت های هوایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: شرکت های هواپیمایی باید توان اداره خود را به لحاظ اقتصادی داشته باشند تا بتوانند در همان راستا ایمنی پرواز را حفظ و مسافر را راضی نگه دارند.

عابدزاده همچنین در مورد آیین نامه های حقوق مسافر و اعمال تغییرات احتمالی در آن گفت: بهترین حقوقی که برای مسافران می توانیم تامین کنیم رضایت و ایمنی آنهاست. تمامی تلاش ما نیز در این باره کسب این اهداف و رسیدن به این نقطه است و تمامی اقداماتی که ما را به تحقق آن نزدیک کند در دست اجرا داریم.

وی ادامه داد: بزرگ ترین خدمت جلب رضایت مسافران است که این رضایت می تواند شامل سرعت، تسریع در اخذ بلیت و همچنین اطمینان به ایمنی در سفر باشد. این ها نکاتی است که ما در سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت به دنبال تحقق آن هستیم.

عابدزاده در مورد آزادی سازی نرخ بلیت هواپیما گفت: آزادسازی نرخ بلیت در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که مختص کشورهای توسعه یافته نیز است و ایجاد رقابت یکی از اهداف آن است تا نرخ بلیت رقابتی نشود نمی توان انتظار کیفیت داشت. در عین حال باید بررسی کارشناسی روی آن انجام شود تا بتوان به بهره وری در آن رسید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 18 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1