25 سپتامبر 2023 - 16:31

حمام تاریخی احمدآباد در آستانه نابودی

29 اوت 2022 - 13:00 dsfr.ir/wl162

حمام تاریخی احمدآباد در آستانه نابودی
پیمان شاه سنایی
حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی جوی آباد (گیو آباد) اصفهان

حمام تاریخی احمدآباد تا بیش از ۵۰ سال گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است و اکنون در شرایط مناسب حفاظتی قرار ندارد.

به گزارش «دنیای سفر» حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی جوی آباد (گیو آباد) اصفهان واقع شده است و احداث باغ ویلا در جبهه غربی حمام، جاده خاکیِ ایجادشده براثر عبور و مرور در مجاورت شرقی این محل و شخم زنی زمین زراعی در جبهه جنوبی این بنای تاریخی بدون توجه به حریم و عرصه بقایای این اثر که احتمالا به دوران پیش از قاجار و یا اوایل قاجار تعلق دارد، از جمله دلایل اصلی برای تخریب تدریجی این اثر تاریخی است.

حمام تاریخی احمدآباد تا بیش از ۵۰ سال گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است و اکنون در شرایط مناسب حفاظتی قرار ندارد و بوی مشمئز کننده برخاسته از لاشه های پراکنده حیوانات، ضایعات مختلف و وجود حصاری با بلوک سیمانی بر اطرافش وضعیت کنونی این بنا را تشریح می کند و آن را به گورستانی متعفن برای زنده به گور کردنش تبدیل کرده است.

بخش هایی از دیوار باغ مجاور و دیوار بلوکی آن با تعرض به عرصه و حریم این اثر، روی بدنه و اجزای معماری این حمام احداث شده است که با یک بررسی ساده می توان آثار تنبوشه های سفالین یا لوله های تاریخی انتقال آب به حمام را در زیر دیواره باغ تازه تأسیس دنبال کرد. این حمام تاریخی هنوز به ثبت ملی نرسیده است.

1