30 سپتامبر 2023 - 18:34

امضاء صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری واگذار شد

26 اوت 2022 - 15:10 dsfr.ir/274uj

امضاء صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری واگذار شد
میثم رودکی
رزرو آنلاین هتل های ایران

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از واگذاری امضاء صدور پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری به تشکل های حرفه ای خبر داد و بر ضرورت مشارکت و خوداظهاری این تشکل ها برای اجرایی شدن این امر، تاکید کرد.

به گزارش «دنیای سفر» اسماعیل برات با اشاره به ضرورت مشارکت مؤثر تشکل های حرفه ای در امور گردشگری، به ایسنا گفت: واگذاری امور تصدی به تشکل های حرفه ای، از جمله اولویت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، در این راستا با توجه به درخواست تشکل ها مبنی بر صدور پروانه بهره براری با امضای مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها و رییس تشکل حرفه ای استان، موضوع به دنبال دستور معاون گردشگری کشور پیگیری شد. اکنون موانع و ابهامات حقوقی ضمن هماهنگی با اداره کل حقوقی وزارتخانه، با تعیین چارچوبی مشخص، بر طرف شده است.

او افزود: با وجود اجرایی شدن این امر، نیازمند طراحی فرایند خوداظهاری تشکل های حرفه ای در بستر سامانه بودیم که خوشبختانه این موضوع اجرایی شده و در حال حاضر هر یک از تشکل های حرفه ای که در سامانه «جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری» (جانا) نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت خوداظهاری اقدام کرده باشند، پس از تائید اطلاعات، دسترسی لازم را خواهند داشت و مضاف بر آن، امکان امضاء پروانه های بهره برداری نیز برای این تشکل ها فراهم می شود.

برات با بیان این که حمایت از فعالان و سرمایه گذاران برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضروری است، گفت: رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران، حذف مقررات زائد و غیرضرور، کاهش زمان صدور مجوز و شفاف سازی، حذف امضاهای طلایی و قانونمداری، از جمله سیاست های اصلی و راهبردهای مهم مورد تاکید وزیر گردشگری است؛ لذا این وزارتخانه، مشارکت تشکل های حرفه ای در امور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت می کند که صدور مجوز سرمایه گذاران و فعالان تأسیسات گردشگری با کوچکترین خلل مواجه نشده و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

1