24 نوامبر 2022 - 08:43

رقابت در گردشگری بدون بازاریابی حرفه ای ممکن نیست

20 اوت 2022 - 15:20 dsfr.ir/yk8v6

رقابت در گردشگری بدون بازاریابی حرفه ای ممکن نیست
میثم رودکی
کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران

یک کارشناس گردشگری گفت: از آنجایی که بازاریابی حرفه ای در گردشگری روی برندسازی مقاصد، امکان رقابت مقاصد، معرفی محصولات، جاذبه ها و خدمات گردشگری تاثیر بالایی دارد، بنابراین بدون بازاریابی گردشگری امکان رقابت در این حوزه و کسب درآمد از آن وجود ندارد.

به گزارش «دنیای سفر» حمدالله سجاسی قیداری در گفت و گو با ایسنا در خصوص بازاریابی گردشگری در شهرها اظهار کرد: بازاریابی گردشگری یکی از شاخه های بسیار مهم و بین رشته ای است که می تواند در برندسازی گردشگری و ایجاد فرصت های جدید شغلی، درآمدی و توسعه گردشگری شهرها تاثیر بسیار بالایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در دهه های گذشته بازاریابی گردشگری برای مقصدها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در حال حاضر نیز به سبک ها و شیوه های نوین مانند بازاریابی دیجیتالی و اینترنتی به بازاریابی گردشگری توجه بسیار زیادی می شود.

این کارشناس گردشگری افزود: نکته بسیار مهم این است که ابتدا تعریفی برای بازاریابی گردشگری داشته باشیم و اینکه بدانیم چه تعاریفی برای این مفهوم وجود دارد. تاکنون تعاریف متعددی از بازاریابی گردشگری در ادبیات علمی دنیا ارائه شده است، به عنوان مثال بازاریابی گردشگری را می توان ناظر بر اجرای هماهنگ و سیستماتیک سیاست ها برای برآورده کردن نیازهای گروه های ذی نفع در گردشگری تعریف کرد.

بازاریابی گردشگری را می توان شناخت نیاز گردشگران و ارائه خدمات به آن ها تعریف کرد

وی بازاریابی گردشگری را شناخت نیازهای گردشگران و پاسخ به آن نیازها از طریق ارائه خدمات گردشگری تعریف کرد و ادامه داد: به عبارت دیگر بازاریابی گردشگری به معنای شناسایی نیازهای گردشگران و سپس شناسایی محصولات و خدمات مرتبط برای تامین نیازهای گردشگران و در نهایت ایجاد انگیزه خرید در گردشگران است.

سجاسی با بیان اینکه تعاریف بازاریابی گردشگری دارای ابعاد مختلفی است، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد بسیار مهم، نیروهای اجرایی در بازاریابی گردشگری است و این نیروها می توانند شامل بخش دولتی و خصوصی در گردشگری باشند، به عنوان مثال در دنیا بخش خصوصی بسیار گسترده و دارای تنوع است که می توان به مواردی مانند هتلداران، سیستم های حمل ونقل که شامل هوایی، ریلی و دریایی، تورگردان ها، آژانس ها و خدمات مختلف تفریحی اشاره کرد.

موفقیت در بازاریابی گردشگری نیازمند نگاه یکپارچه به حوزه گردشگری است

وی عنوان کرد: به لحاظ مقیاس عمل، بازاریابی گردشگری می تواند از سطح محلی تا بین المللی را در بر گیرد. همچنین گروه های ذی نفعی که در بازاریابی گردشگری می توانند مورد توجه قرار گیرند به طور کلی شامل دو گروه عرضه (ارائه دهندگان خدمات) و تقاضا (گردشگران) است. این مسئله نشان می دهد که بازاریابی در گردشگری، بازاریابی تک بعدی نبوده بلکه یک مسئله چند بعدی است و برای موفقیت در بازاریابی گردشگری نیاز است که عوامل متعدد به صورت همزمان و پیوسته مورد توجه قرار گیرد.

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این مسئله زمینه ساز شکل گیری بازاریابی آمیخته در گردشگری است، زیرا موفقیت در بازاریابی گردشگری نیازمند نگاه یکپارچه، جامع به مسائل و عوامل حوزه گردشگری است. اما آنچه که باید در بازاریابی گردشگری به آن توجه شود محصولات گردشگری، قیمت محصولات و خدمات، موقعیت جغرافیایی جاذبه ها و پدیده های گردشگری، نوع تبلیغ، ابزارهای تبلیغ، نیروهای انسانی مرتبط با گردشگری، نیازهای گردشگران، زیرساخت های گردشگران و دسترسی به زیرساخت های گردشگری است.

وی تصریح کرد: نکته دیگر اهمیت بازاریابی در گردشگری است. بازاریابی در گردشگری به طور کلی دارای ویژگی های متمایز با سایر بازاریابی ها است؛ چراکه محصولات و خدمات در صنعت گردشگری اولا قابل ذخیره سازی نیستند و ثانیا اغلب خدمات به صورت نامحسوس و غیرعینی است. بنابراین توجه به این ۲ وجهه از بازاریابی گردشگری بسیار مهم است تا امکان ایجاد رضایت مندی در گردشگران با عنوان مشتریان را فراهم کند.

سجاسی اظهار کرد: بازاریابی در گردشگری یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت کسب و کارها و کیفیت خدمات گردشگری به شمار می آید، زیرا از طریق بازاریابی فرصت های مناسب برای مقصدها به جهت جلب و جذب گردشگر فراهم می شود و از سوی دیگر بازاریابی برای مشتریان نیز دارای اهمیت است؛ چراکه از طریق بازاریابی امکان معرفی مقصدهای مختلف و پتانسیل های گردشگری، مقصدها برای گردشگران نیز فراهم می شود.

تاثیر بازاریابی در تنوع ‎بخشی کیفیت خدمات گردشگری

وی بیان کرد: بازاریابی گردشگری زمینه ساز رقابت بین مقصدها بوده و از طرف دیگر قدرت انتخاب و مقایسه مقصدها را برای گردشگران فراهم می کند. همچنین بازاریابی در تنوع بخشی به خدمات و کیفیت خدمات گردشگری تاثیرگذار است؛ بنابراین موفقیت در بازاریابی گردشگری نیازمند شناخت دقیق صنعت گردشگری و ابعاد و گونه های مختلف گردشگری است.

این کارشناس گردشگری افزود: بازاریابی حرفه ای در گردشگری بر روی برندسازی مقصدها، امکان رقابت مقصدها، معرفی محصولات، جاذبه ها و خدمات گردشگری تاثیر بسیار بالایی دارد. بدون بازاریابی گردشگری امکان رقابت در صنعت گردشگری و کسب درآمد از این حوزه وجود ندارد. بنابراین بازاریاب ها امکان گسترش دامنه برد جغرافیایی مقصدها و محصولات را برای گردشگران فراهم می کنند و منجربه افزایش آگاهی گردشگران و قدرت انتخاب آن ها می شوند.

اتخاذ استراتژی های مختلف موفقیت در بازاریابی گردشگری را تسریع خواهد کرد

وی در خصوص اهمیت استراتژی های بازاریابی گردشگری خاطرنشان کرد: استراتژی های بازاریابی بسیار زیادی می توانند در گردشگری مورد استفاده قرار گیرند. به کارگیری هر کدام از این استراتژی ها بستگی به رویکرد و هدف بازاریاب و گردشگران پیش رو دارد. اما امروزه اغلب از شیوه ها و استراتژی های بازاریابی ترکیبی در صنعت گردشگری استفاده می کنند، زیرا بازاریابی از پیچیدگی های بالایی برخوردار شده و رقابت در آن افزایش پیدا کرده و لازمه موفقیت در بازاریابی، اتخاذ استراتژی های مختلف است.

سجاسی اضافه کرد: از جمله استراتژی های فراگیر در بازاریابی گردشگری می توان به استراتژی هایی مانند بازاریابی انگیزه ای، بازاریابی ارتباطی، بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی گروهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از این استراتژی های بازاریابی در صنعت گردشگری از طریق تکنیک های مختلفی دنبال می شود و امکان پذیر است که می توان به مواردی مانند تکنیک بازاریابی محتوایی، بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی بخشی، بازاریابی فردی، بازاریابی مکانی، بازاریابی فعالیتی، بازاریابی شرکتی و بازاریابی غافلگیرانه اشاره کرد.

وی بیان کرد: نکته مهم مورد توجه در استراتژی های بازاریابی گردشگری، توجه به سطح، مقیاس و نوع گردشگری مورد هدف در بازاریابی است. این موارد زمینه ساز اتخاذ استراتژی های متفاوت در بازاریابی گردشگری خواهد بود.

یکی از شیوه های مرسوم در جذب گردشگر، برگزاری رویدادهای گردشگری است

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بازاریابی گردشگری چه رویدادهایی برای جذب گردشگران دارای اهمیت است، گفت: مقصدها از طریق شیوه های مختلفی اقدام به جذب گردشگران می کنند. یکی از شیوه های مرسوم در جذب گردشگر، برگزاری رویدادهای گردشگری است که در مقصدهای مختلف از جمله شهرها برگزار می شود. با توجه به پتانسیل مقصدها، رویدادها می توانند ماهیت های متنوعی داشته باشند. از رویدادهای فرهنگی اجتماعی تا رویدادهای اقتصادی و از رویدادهای مذهبی تا رویدادهای تفریحی و ورزشی را می توان نام برد.

وی تصریح کرد: بازاریاب ها لازم است در فرآیند بازاریابی برای مقصدها به پتانسیل های مقصد و همچنین علاقه مندی گردشگرها توجه ویژه داشته باشند، زیرا لازم است رویدادها همخوان با ماهیت مقصدها و نیاز گردشگرها باشند. بنابراین هر رویداد براساس علاقه مندانی که دارد می تواند در فرآیند بازاریابی گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

جذب زائر بیشتر با برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی در مشهد

این کارشناس گردشگری گفت: شهر مشهد به عنوان یک مقصد گردشگری مذهبی و زیارتی، از طریق برگزاری رویدادهای مذهبی و فرهنگی در مناسبت های مختلف امکان جذب گردشگر و زائران بیشتری را پیدا خواهد کرد. از جمله مهم ترین رویدادهای شهر مشهد که در بازاریابی گردشگری برای این مقصد تاثیر بالایی دارد، مناسبت های ماه محرم، صفر، رمضان و تعطیلات نوروز است.

وی اضافه کرد: البته در کنار چنین رویدادهای بزرگ مذهبی و ملی، می توان رویدادهای موضوعی مانند رویدادها و مراسم فرهنگی و رویدادهای تفریحی نیز برای شهر مشهد در نظر گرفت تا امکان توسعه بازار زائران در شهر را افزایش داد.

سجاسی خاطرنشان کرد: به طور کلی می توان گفت که تمام رویدادها در شهرها می توانند در بازاریابی گردشگری مورد توجه قرار گیرند، اما انطباق رویداد با نوع گردشگری مقصد در موفقیت بازاریابی بسیار مهم است. بنابراین لازم است برای هر مقصد گردشگری رویدادهای متناسب با آن مورد توجه بازاریاب ها قرار گیرد.

1