ابلاغ ثبت ۱۷ میراث ناملموس به استاندار خراسان رضوی

4 اوت 2022 - 12:00 dsfr.ir/hc0mz

ابلاغ ثبت ۱۷ میراث ناملموس به استاندار خراسان رضوی
روستاتیش
‎عروسک بومی دست ساز کرمانجی گلنار کوچک

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در دو نامه جداگانه مراتب ثبت ملی ۱۷ میراث فرهنگی ناملموس را به استاندار خراسان رضوی ابلاغ کرد.

به گزارش «دنیای سفر»، در نامه علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی آمده است:

«در اجرای مواد «۱۱ و ۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و همچنین آئین نامه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستا مصوب ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، مراتب ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست ملّی میراث فرهنگی ناملموس ایران اعلام می شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث گردد، مورد تأکید است.

فهرست معرف:

 • «مهارت ساخت عروسک های بومی کرمانج (بوک، گلنار و خجه لوره) (منطقه ای به پیشنهاد خراسان شمالی)» به شماره ۲۵۹۶، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرژین ورو (ورف)، ورف چال، دانش و فنون سنتی بهره برداری از منابع آب (منطقه ای به پیشنهاد خراسان شمالی)» به شماره ۲۵۹۷، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مهارت تهیه گنم شیر / بوغدا قورقاسی- قوورقا / گندم برشته / گنم شیره / گندم شیر (منطقه ای به پیشنهاد کرمانشاه)» به شماره ۲۵۹۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مهارت پخت یخنی پلو درگز» به شماره ۲۶۰۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مراسم روز عاشورا روستای مرزان (ارجاع به شماره ثبت های ۲۲۱۶.۱۸۷۳، ۶۳۵.۶۳۲ استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «آئین علم شهر خرو (ارجاع به شماره ثبت های ۱۵۴۲.۱۲۹۲، ۶۳۵.۶۳۴ استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۱، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مهارت پخت غذای سنتی بلغور ترش» به شماره ۲۶۱۲، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مهارت پخت نان سنتی شون جوزی زرقان» به شماره ۲۶۱۳، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «دانش سنتی تهیه آلو بخارا (ارجاع به شماره ثبت ۲۱۶۰) (منطقه ای به پیشنهاد خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۴، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «سفلور بازی شامکان» به شماره ۲۶۱۵، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مراسم شبیه خوانی زنان روستای فدیشه» به شماره ۲۶۱۶، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «رسم شکرانه شیر روستای سلیمانی فیروزه» به شماره ۲۶۱۷، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «بازی محلی استخوان پایک روستای فدیشه / دردسو / دستمال بازی (منطقه ای به پیشنهاد خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مهارت پخت آش سنتی مهرا / قلیله آش (منطقه ای به پیشنهاد خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «رقص کرمانجی (چولیستک) (منطقه ای به پیشنهاد خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۲۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
 • «مراسم سمنو پزان درگز (ارجاع به شماره ثبت های ۱۸۶۲.۱۷۳۴، ۱۶۹۱.۱۱۵۹، ۱۱۱۶.۸۹۸، ۲۲۷.۱۸۷، ۱۸۱)» به شماره ۲۶۲۱، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵.»

همچنین قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در نامه مشابه دیگر به استاندار خراسان رضوی میراث فرهنگی ناملموس با عنوان «دانش بومی ساخت و بهره برداری از بندسار (منطقه ای به پیشنهاد سیستان و بلوچستان)» به شماره ۲۵۴۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ثبت رسیده است، ابلاغ کرد.

1