16 آوریل 2024 - 15:07
بر اساس برآورد آمارها؛

۵۷ میلیون نفر سال قبل با اتوبوس بین شهری مسافرت کردند

22 ژوئیه 2022 - 22:00 dsfr.ir/f237b

۵۷ میلیون نفر سال قبل با اتوبوس بین شهری مسافرت کردند
میثم رودکی
پایانه مسافربری بین شهری

بر اساس آمار منتشره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سال گذشته ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر با حمل و نقل عمومی در جاده ها تردد کردند که بیش از نیمی از آنها با اتوبوس مسافرت کرده اند.

به گزارش «دنیای سفر»، اطلاعات آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ تعداد مسافرانی که با حمل و نقل عمومی در جاده ها تردد داشته اند، ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر بوده که سهم اتوبوس ها با ۵۶ میلیون و ۴۵۳ هزار نفر معادل ۵۷ درصد کل مسافران جاده ای که با خودروی شخصی سفر نکرده اند، است.

همچنین ۲۴ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر معادل ۲۴ درصد مسافران جاده ای که با حمل و نقل عمومی در سال گذشته سفر کرده اند، با مینی بوس و ۲۱ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر معادل ۲۱ درصد هم با سواری کرایه جا به جا شده اند.

۵۵ درصد مسافران برای سفرهای درون استانی در سال گذشته اقدام کرده اند که متوسط پیمایش هر مسافر در سفرهای استانی، ۱۱۰ کیلومتر بوده است. ۴۵ درصد نیز سهم سفرهای برون استانی با حمل و نقل عمومی جاده ای بوده که متوسط پیمایش هر مسافر برون استانی، ۴۰۴ کیلومتر بوده است. به طور کلی متوسط پیمایش هر مسافر در کشور که سفر با اتوبوس، مینی بوس یا سواری کرایه را انتخاب کرده اند، ۲۳۰ کیلومتر بوده است.

این در حالی است که میزان مصرف سوخت در سفرهای استانی بیش از سهمیه تعداد مسافران و معادل ۵۹ درصد و بوده و مصرف سوخت در سفرهای بین استانی تنها ۴۱ درصد بوده است.

۱۷ درصد مسافران جاده ای را شرکت های تعاونی و ۸۳ درصد را شرکت های خصوصی جا به جا کرده اند.

تعداد ناوگان فعال در حمل و نقل جاده ای مسافر ۶۸ هزار و ۶۵۹ دستگاه است که حدود ۱۴.۵ هزار دستگاه (۱۴ هزار و ۴۹۷ دستگاه) اتوبوس، حدود ۲۴ هزار دستگاه (۲۳ هزار و ۹۹۹ دستگاه) مینی بوس و ۳۰ هزار و ۱۶۳ دستگاه هم سواری کرایه است. ۲۱.۱ درصد ناوگان جاده ای مسافری در اختیار اتوبوس ها، ۳۵ درصد در اختیار مینی بوس ها و ۴۳.۹ درصد هم در اختیار سواری های کرایه است.

متوسط عمر ناوگان اتوبوس های بین شهری کشور ۱۲.۴۲ سال، مینی بوس ها ۲۵.۱ سال و سواری های کرایه ۱۱.۳ سال است. هیچ اتوبوس بالای ۴۰ سال در جاده ها تردد ندارند ولی ۸۲ دستگاه اتوبوس بالای ۳۰ سال در جاده ها تردد می کنند.

1