25 سپتامبر 2023 - 17:20

رایزنی برای آزادسازی کاخ مروارید

20 ژوئن 2022 - 13:00 dsfr.ir/qt1hv

رایزنی برای آزادسازی کاخ مروارید
دریافتی
کاخ مروارید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در مورد وضعیت مالکیت این مجموعه گفت: در حال رایزنی برای آزاد سازی کاخ مروارید از طریق اختصاص زمین معوض هستیم.

به گزارش «دنیای سفر»، فریدون محمدی در گفت و گو با ایسنا گفت: مالکیت کاخ مروارید به دست بنیاد تعاون سپاه است و در حال حاضر از طریق وزارتخانه و هماهنگی با بنیاد تعاون سپاه و استانداری البرز به دنبال این هستیم که از طریق دادن زمین معوض به بنیاد تعاون سپاه، زمین را آزادسازی کنیم.

وی ادامه داد: در این صورت می توان این مکان را با عنوان مجموعه گردشگری استفاده کرد و کاخ به یک مجموعه فاخر گردشگری تبدیل شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در مورد مراحل مرمت این بنا اظهارکرد: قرار است کار مرمت سقف کاخ مروارید با اعتبارات ملی و استانی انجام شود. در حال حاضر تا زمانی که تمام بنا به پیمانکار برای مرمت سپرده شود، کار مرمت سقف با توجه به اعتبارات موجود انجام می شود تا از به عقب افتادن کار جلوگیری شود.

به گفته وی در سفر رئیس جمهور به استان اعتبار خوبی در حدود ۵ میلیارد تومان برای بازسازی کاخ مروارید اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: کاخ مروارید مهرشهر به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی به طور کامل نیاز دارد.

1