21 ژوئن 2024 - 01:46

شهرهای جهانی ایران در حوزه صنایع دستی

16 ژوئن 2022 - 14:30 dsfr.ir/zp2oy

شهرهای جهانی ایران در حوزه صنایع دستی
عطیه جویره
شهرهای جهانی ایران در حوزه صنایع دستی

ایران تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۴ شهر و روستای صنایع دستی را در شورای جهانی صنایع دستی به نام خود ثبت کرده و در تلاش است برای سال ۱۴۰۱ نیز این آمار را افزایش دهد.

به گزارش «دنیای سفر»، شورای جهانی صنایع دستی که امروز بیش از ۹۰ کشور جهان، با هدف ارتقای جایگاه صنایع دستی و تقویت ارتباط بین هنرمندان به عضویت آن درآمده اند، تا کنون ۴۸ شهر و روستای دارای صنایع دستی در سراسر جهان را در فهرست خود به ثبت رسانده است. ایران نیز از سال ۱۳۴۷ به عضویت شورای جهانی صنایع دستی درآمده و در مجمع آسیا و اقیانوسیۀ آن فعال است که تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۴ شهر و روستای صنایع دستی را به نام خود ثبت کرده و در تلاش است برای سال ۱۴۰۱ نیز این آمار را افزایش دهد.

براساس نام گذاری معاونت صنایع دستی برای هر روز از روزهای هفته صنایع دستی که روز جهانی آن از ۲۰ خرداد آغاز شده، چهارشنبه ۲۵ خرداد با نام «گردشگری خلاق، شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی» نامگذاری شده است.

گرافیک: مهدی برازنده

منبع داده ها: معاونت صنایع دستی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گرافیک: مهدی برازنده

1