22 ژوئن 2022 - 04:05

قزاقستان محدودیت های سفر را برداشت

16 ژوئن 2022 - 09:00 dsfr.ir/ns8lj

قزاقستان محدودیت های سفر را برداشت
چمدان
یک طبیعتگرد در طبیعت قزاقستان در حال گشت و گذار است

قزاقستان از لغو تمام محدودیت های کرونا برای سفر به این کشور خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر»، محدودیت های کرونا برای سفرهای بین المللی به تدریج درحال حذف است، این رویه با سرعت بیشتری از سوی کشورهای اروپایی در قیاس با آسیا دنبال می شود. با این وجود، قزاقستان در آسیای مرکزی که البته خود را اروپایی می داند، به جمع کشورهایی پیوسته که محدودیت های کرونا را برای تمام اتباع خارجی برداشته است.

دفتر نخست وزیری قزاقستان اعلام کرده است: با اثبات وضعیت کرونا برای ورود به قزاقستان دیگر به ارائه گواهی واکسن و تست PCR نیاز نیست.

علاوه بر این، ایست بازرسی خودروها در مرزهای قزاقستان که به خاطر همه گیری کرونا انجام می شد، به طور موقت، متوقف شده است.

با این وجود به مسافران توصیه شده است با توجه به ناپایدار بودن شرایط کرونا، پیش از سفر، مقررات مرزی و شرکت های هواپیمایی بررسی شود.

1