با حکم سلطانی فر:

مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد

19 اوت 2015 - 14:00 dsfr.ir/y99tz

با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد.

مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور حکمی، حسن رباطی را به مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی منصوب کرد.

در حکم سلطانی فر برای حسن رباطی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی آمده است:
"به استناد ماده 19 اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و صورتجلسه مورخ 94/5/5 هیات مدیره آن شرکت و با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی؛ به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به مدت 2 سال منصوب می شوید. انتظار می رود بر اساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه یاد شده با برنامه ریزی دقیق، سازماندهی منسجم و بهره گیری از توان کارشناسی موجود، زمینه های رشد و توسعه گردشگری کشور فراهم شود. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم."

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1