25 ژوئن 2022 - 03:44

تغییر ساعت کار موزه ها و کاخ ها در ماه رمضان

6 آوریل 2022 - 18:00 dsfr.ir/7235h

تغییر ساعت کار موزه ها و کاخ ها در ماه رمضان
ایرانگرد
موزه آبگینه، تهران

اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی خبر داد: ساعت کاری موزه ها، محوطه ها و کاخ های تاریخی در ماه رمضان یک ساعت کمتر شد.

به گزارش «دنیای سفر»، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ساعت کاری موزه ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ است که براساس بخشنامه جدید اداره کل موزه ها در ماه رمضان این زمان به ساعت ۹ تا ۱۸ تغییر کرد. فروش بلیت در این مجموعه ها تا ساعت ۱۶ ادامه دارد. ساعت کاری واحدهای اداری موزه ها و کتابخانه آن ها نیز در این روزها از ساعت ۸ تا ۱۵ است.

کاخ نیاوران در تهران همچنین اعلام کرده است در روزهای ۱۸ و ۲۵ فروردین ماه و هشتم اردیبهشت ماه که مصادف با ماه رمضان است، برنامه "شبی با موزه" را تا ساعت ۲۴ اجرا می کند و این مجموعه در روزهای اعلام شده تا ساعت ۱۲ شب باز خواهد بود.

1