بهادری جهرمی:

فعالان صنایع دستی در ۲۰۰ روز اخیر ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند

31 مارس 2022 - 15:10 dsfr.ir/tg0h9

فعالان صنایع دستی در ۲۰۰ روز اخیر ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند
ایسنا
صفر تا 100 نحوه دریافت تسهیلات در مشاغل خانگی حوزه میراث فرهنگی

سخنگوی دولت گفت: در ۲۰۰ روز نخست دولت سیزدهم مجوز ۱۵۵ رشته ‎صنایع دستی از کسب و کارهای خانگی، ثبت محور و آنی شد.

به گزارش «دنیای سفر»، علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«‏رنگ و لعاب تازه ی صنایع دستی با سه اقدام ‎دولت مردمی در ۲۰۰ روز:
۱۹ رشته صنایع دستی فراموش شده در ۱۸ استان احیا شد؛
مجوز ۱۵۵ رشته ‎صنایع دستی از کسب و کارهای خانگی، ثبت محور و آنی شد؛
۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی اعطا شد.»

1