6 دسامبر 2023 - 04:59
آمارهای جهانی از صنعت گردشگری داخلی

تراز منفی 6 میلیارد دلاری صنعت گردشگری کشور

5 می 2015 - 11:15

آمارها حاکی از رشد سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی است. در سال 2014 سهم گردشگری ایران در تولید ناخالص داخلی برابر با 6.1 درصد بوده که این میزان نسبت به سال 2013 با رشد 10 درصدی همراه بوده است.

بر این اساس حدود 81.5 درصد از این سهم متعلق به مخارج گردشگری داخلی بوده است. در عین حال صنعت گردشگری در مجموع توانسته حدود یک میلیون و 184 شغل ایجاد کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حوزه گردشگری برون مرزی ترکیه، عراق و عربستان برترین مقاصد گردشگری ایرانیان بوده اند. اما در حوزه گردشگری ورودی نیز بیشترین گردشگران به ترتیب کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه وارد ایران شدند.

برآیند تفاوت میان هزینه کردن گردشگران ورودی و خروجی تراز گردشگری ایران را منفی کرده است. طبق این گزارش تراز گردشگری کشور بالغ بر 6 میلیارد و 403 میلیون دلار منفی بوده است.

بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2014، گردشگری در مجموع حدود 412 تریلیارد و 95 میلیارد ریال (6.1 درصد) به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده است. پیش بینی ها بر آن بود که این نرخ تا پایان سال 2014 افزایش یافته و به 7.4 درصد برسد.

اما کمک مستقیم صنعت گردشگری به تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 151 تریلیارد و 713 میلیارد ریال (2.2 درصد) بوده است.

طبق گزارش های رسمی، پیش بینی می شد در سال 2013 صنعت گردشگری در مجموع حدود یک میلیون و 184 هزار شغل (5.3 درصد از اشتغال کشور) ایجاد کند. پیش بینی ها بر آن بود که این نرخ با رشدی 2.7 درصدی به یک میلیون و 216 هزار شغل در سال 2014 برسد. در سال 2013 بیش از 414 هزار شغل به طور مستقیم در حوزه گردشگری وجود داشته است.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنعت گردشگری طی سال 2013 برابر با 51 تریلیارد و 719 میلیارد ریال بوده که پیش بینی می شد این نرخ تا سال 2014 معادل 7.6 درصد رشد پیدا کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « صدای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1