در بافت تاریخی شیراز صورت گرفت

تخریب نشانه های معماری ایرانی و اسلامی در شیراز

17 اوت 2015 - 14:00 dsfr.ir/uk1za

بافت تاریخی شیراز که نمونه هایی از معماری ایرانی و اسلامی آن را می شد در بسیاری از بناهای تاریخی شهر مشاهده کرد، در حالی از بین رفته که برخی از این نشانه های معماری آیات قرآنی و یا نام های مقدس بودند.

در چند سال اخیر اجرای طرح بین الحرمین در بافت تاریخی شیراز موجب شد تا بسیاری از بناهای قرار گرفته در مسیر اجرای آن از بین برود. بافت تاریخی شیراز را برخی از مسئولان شهری به عنوان بافت فرسوده می دانند که باید هر چه زودتر تخریب شود و آسیب های اجتماعی از آن بیرون برود.

هر کسی به هر بهانه ای دست به این بافت تاریخی زد و بنایی از آن را تخریب کرد با این توجیه که در فهرست میراث ملی ثبت نیستند. این در حالی بود که کل بافت تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت شده است و باید هر نوع تغییری در آن با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام شود.

بافت تاریخی شیراز یا به زغم برخی از مسئولان بافت فرسوده، قرار است جای خود را به بافت مدرن شامل مراکز تفریحی و تجاری و آموزشی و فرهنگی بدهد.

بافتی که بناهای دارای ارزش معماری قرار گرفته در آن چه بناهایی که باقی مانده اند و چه بناهایی که تخریب شده اند دارای نشانه ها و المان های معماری ایرانی و اسلامی است. این نشانه ها در خانه های تاریخی زیادی قرار دارد که ثبت نیستند ولی دارای ارزش معماری هستند. مانند خانه پورنواب که اگر چه در فهرست میراث ملی ثبت شد ولی دارای نشانه های اسلامی بود با این حال تخریبش کردند!

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1