23 ژوئن 2024 - 00:49

کفش گردشگران برای محیط زیست خطرآفرین است

9 فوریه 2022 - 15:20 dsfr.ir/dt1rg

کفش گردشگران برای محیط زیست خطرآفرین است
میثم رودکی
کوهنوردان در ارتفاعات کوه «کله قندی» ماسوله گیلان

#گردشگری از نظر #اقتصادی مهم ارزیابی می شود و برخی از کارشناسان حتی #اکوتوریسم را بخش مهمی از حفظ محیطزیست می دانند اما متاسفانه در سفرهای بین المللی جنبه های منفی زیست محیطی وجود دارد که فراتر از ردپای کربن است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از ارث، نتایج تحقیق اخیر در نیوزیلند به پتانسیل مسافران بین المللی برای معرفی گونه های غیر بومی و گاهی مهاجم از خارج پرداخت.

نتایج این مطالعه در سال ۲۰۱۱ نشان داد که هر گرم خاک حمل شده از کف کفش گردشگران شامل ۲.۵ دانه گیاه، ۴۱ گرم گرد، ۰.۰۰۴ حشره و تعداد زیادی میکروارگانیسم است که این موجودات زنده تهدید مهمی برای بوم شناسی محلی بودند.

کارشناسان دریافتند که مسافران بین المللی می توانند گونه های جدید را به کشور میزبان انتقال دهند و تاثیر آن ها را دوبرابر کنند.

محققان دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ را بررسی کردند؛ حشرات، عنکبوت ها، کنه ها، حلزون ها، گیاهان و کرم های گرد را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که ارتباط مهمی بین تعداد شب های سپری شده در هتل ها و تعداد گونه های رهگیری وجود دارد.

جالب اینجاست که بین مسافران خارجی و داخلی تفاوت محسوسی نیست و این نشان می دهد که حتی گردشگری داخلی نیز می تواند گونه های مهاجم را به اطراف گسترش دهد.

دانشمندان پیشنهاد می کنند که باید از برخی منابع برای رهگیری گونه های مهاجم که توسط گردشگران بازگشتی منتقل می شوند نیز استفاده شود.

همچنین افزودند: حامل های دیگری مانند حمل ونقل دریایی نیز باعث نگرانی خواهد بود و باید موارد مختلف باهم مقایسه شوند تا منابع به درستی تخصیص داده شود.

محققان اظهار کردند: درک ارتباط بین مسافران بین المللی و خطرات بالقوه امنیت زیستی که این بازدیدکنندگان ممکن است ارائه کنند، یک حوزه جدید و مهم تحقیقاتی است.

1