10 ژوئن 2024 - 14:44
سرگذشت عجیب مسافران یک تور

قاچاق سوخت به ارمنستان در پوشش اجرای تورهای گردشگری

17 اوت 2015 - 12:00 dsfr.ir/6f8zr

یک دفتر خدمات مسافرتی، گردشگران ایرانی خود را با اتوبوسی به ارمنستان فرستاد که حدود 900 لیتر سوخت گازوئیل در زیر آن جاسازی شده بود!

یکی از آژانس های مسافرتی که خود را مجری تورهای گردشگری ارمنستان معرفی و شماره ای را به عنوان شماره ثبتی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی منتشر کرده است، هر هفته پنجشنبه ها تور زمینی و هوایی ارمنستان را برگزار می کند.

هفته گذشته یکی از شهروندان تهرانی در این تور ثبت نام کرده و بابت سفر با اتوبوس VIP از روز 18 تا 23 مردادماه حدود 765 هزار تومان هزینه واریز کرد. طبق آنچه که در قرارداد ثبت نام کنندگان در تور آمده می بایست اتوبوس 25 نفره VIP در اختیار گردشگران قرار می گرفت و یک راهنمای گردشگری فارسی زبان نیز آنها را در طول مسیر همراهی می کرد. شب قبل از سفر به مسافران اعلام شد که با اتوبوس 35 نفره مسافرت می کنند و ما به التفاوت آن به حساب شان واریز می شود در غیر اینصورت باید از سفر منصرف شوند.

آب هایی که سهم مسافران نبود!

مهرنوش قربانی یکی از مسافران این تور گفت: زمانی که خواستیم بارهایمان را در مخزن اتوبوس قرار دهیم متوجه شدیم تعداد بسیار زیادی آب معدنی و آب میوه در این مکان قرار داده شده است. برایم سوال بود آیا این همه آب معدنی و آبمیوه برای همه افراد تور واقعا لازم است یا نه؟ چون فکر می کردیم این آب معدنی و آب میوه ها را برای پذیرایی از ما آورده اند اما در طول سفر حتی یک شیشه آب به ما ندادند و همه آنها را در طول سفر به چند برابر قیمت در ارمنستان فروختند.

قربانی افزود: غیر از آن در طول سفر، بوی مشمئز کننده گازوئیل همه مسافران را اذیت می کرد. آنها می گفتند حتما فیلترها کثیف شده است. بوی بد گازوئیل و حرکت کند اتوبوس به دلیل سنگینی بیش از حد آن سوالات بی جواب ما در طول سفر بود. تا اینکه سر مرز حدود 5 ساعت معطل شدیم برای اینکه اجازه ورود به ایروان را به اتوبوس بدهند. ماموران مرز، راننده اتوبوس را به دلیل حمل 900 لیتر اضافه سوخت جریمه کردند! اما من تصور می کنم که میزان سوخت داخل اتوبوس بیشتر از 900 لیتر بود چون راننده اتوبوس با ماموران مرز بسیار صحبت کرد تا به او تخفیفی در جریمه بدهند.

وی گفت: هر چند دقیقه یک بار، اتوبوس متوقف می شد و از مخزن های گازوئیل جاسازی شده در زیر اتوبوس شلنگی گازوئیل را بیرون می داد و راننده و همراهش که به عنوان راهنمای تور با ما آمده بود، گازوئیل را به افراد مختلف می فروختند. آنجا بود که متوجه شدیم مقدار زیادی گازوئیل زیر اتوبوس جاسازی شده و آن ها در قالب تور گردشگری، قاچاق گازوئیل انجام می دهند.

این مسافر ادامه داد: به راننده که مالک اتوبوس بود اعتراض کردیم گفت که مشکلی وجود ندارد و این کار هر هفته اوست. راننده اتوبوس گازوئیل لیتری 350 تومان را در ارمنستان 3500 تومان می فروخت. زمانی که از شدت اعتراض همه افراد تور عصبانی شد، برگه جریمه را نشان داد و گفت که باید جبران این جریمه را کند و هیچ یک از ما نمی توانیم کاری کنیم.

گردشگرانی که با این آژانس مسافرتی به گردش رفته بودند پس از ورود به ارمنستان به تور گردشگری دیگری سپرده شدند و در تمام مدت سفر نه از فردی که به آنها به عنوان راهنما معرفی شده بود خبری شد و نه از راننده اتوبوس تا اینکه سر موعد دوباره قرار شد این گردشگران به ایران برگردند.

رفت با گازوئیل؛ برگشت با الکل!

مهرنوش قربانی درباره این شرایط این گونه توضیح می دهد: مسیر رفتن به ارمنستان را به جای 24 ساعت در طول 40 ساعت طی کردیم و در تمام مدت نگران آتش گرفتن این همه گازوئیل جاسازی شده در اتوبوس بودیم. اما در راه برگشت به جای گازوئیل با بوی الکل رو به رو شدیم. فردی که خود را به عنوان راهنمای تور معرفی کرد، یک شیشه الکل از بالای سر راننده که آن هم جاسازی شده بود، بیرون کشید و به یکی از افراد در مسیر فروخت. متوجه شدیم این بار الکل جاسازی کرده اند. اعتراض مان را به هماهنگ کننده تور گردشگری اعلام کردیم و او هم قول پیگیری داد ولی اتفاقی نیفتاد. اکنون از این دفتر خدمات مسافرتی شکایت داریم و همه افراد حاضر در تور گردشگری ارمنستان قصد دارند تا راننده اتوبوس را به عنوان قاچاقچی سوخت معرفی کنند.

آژانس مورد نظر برگزار کننده تور گردشگری ارمنستان، هر هفته این اتوبوس را برای سفر گردشگران ایرانی به ارمنستان انتخاب می کند. آن طور که راننده اتوبوس نیز گفته است جاسازی گازوئیل برای او و همکارش که هر هفته این مسیر را طی می کنند، امری عادی است و آژانس مسافرتی نیز در جریان کامل موضوع قرار دارد.

به گردشگران پاسخ می دهم نه خبرگزاری!

با وجود این مشاهدات مستند، مدیر این آژانس مسافرتی از ماجرای قاچاق اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون شکایتی از سوی گردشگران به من اعلام نشده است. نمی دانم که راننده اتوبوس چه اقدامی انجام داده است. ما اتوبوس را کرایه می کنیم. قطعا پاسخم را باید به گردشگران بدهم نه خبرگزاری!

وی ادامه داد: به طور حتم پلیس مرزبانی هر ترددی را بررسی می کند و اتوبوس مورد نظر هم بررسی شده پس اگر تخلفی انجام داده باشد جریمه می شود و یا مدارک ماشین را می خواهند. ما مسئول تامین وسیله حمل و نقل هستیم نه اینکه راننده، قاچاق انجام داده یا نه. چون این بررسی ها توسط مرزبانی انجام می شود.

اکنون جای چند سوال باقی است. چقدر آژانس مسافرتی مورد نظر بر نحوه عملکرد راننده اتوبوس برای تورهای گردشگری زمینی ارمنستان نظارت دارد؟ راهنمای گردشگری همراه کننده با تور چقدر صلاحیت راهنمایی و هدایت این گروه را دارد؟ از همه این مسائل مهم تر اینکه اگر به هر دلیلی اتوبوس مسافران دچار مشکل می شد، پاسخ حفظ جان 35 گردشگر ایرانی را چه کسی می داد؛ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، دفتر مجری تور ارمنستان و یا اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی؟

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه ها

  • root 21 اوت 2015 - 22:21

    اکنون جای چند سوال مشکل

1