25 فوریه 2024 - 18:49

ترافیک سنگین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

31 ژانویه 2022 - 12:20 dsfr.ir/dk0vb

ترافیک سنگین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی
آرشیده شاهنگی
رقص کرمانجی خراسان شمالی در نمایشگاه گردشگری تهران

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در حالی سومین روز خود را پشت سر گذاشت که با ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به این نمایشگاه و ازدحام جمعیت در بخش هایی از آن مواجه بود.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از خبرگزاری ایسنا، در روزهای نارنجی تهران، نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان مواجه شده است، اگرچه برخی از شرکت کنندگان حجم بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال را هنوز با سال های پیش از کرونا قابل مقایسه نمی دانند، اما با توجه به این که روزهای برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی برخلاف سال های گذشته به روزهای ابتدایی هفته موکول شده است، به نظر می رسد انتظار ازدحام و شلوغی نمی رفته، از همین رو پیش بینی مدیریت ترافیکی برای آن نشده و از روز دوم برگزاری نمایشگاه تمام مسیرهای منتهی به نمایشگاه بین المللی تهران با ترافیک سنگین مواجه شده است، به گونه ای که برخی شرکت کنندگان نمایشگاه در دو روز گذشته با بیش از دو ساعت تاخیر به غرفه هایشان رسیده اند. از طرفی، مدیریت اتومبیل ها در ورودی نمایشگاه و پارکینگ ها به حجم ترافیک در خیابان های منتهی اضافه کرده است.

پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی وپنجمین نمایشگاه صنایع دستی که در ۱۰ سالن از نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است، در سومین روز برپایی، به گونه ای با ازدحام جمعیت پیش بینی نشده در شرایط کرونا مواجه شد که از ساعت ۱۵ ورود به نمایشگاه محدود شد و فقط اجازه خروج از سالن ها و محوطه نمایشگاه داده می شد.

دو ساعت مانده به ساعت پایانی این نمایشگاه نیز از بلندگوها، به بازدیدکنندگان و همچنین غرفه داران مکرر توصیه می شد به دلیل حجم ترافیک سنگین در خیابان های اطراف نمایشگاه در صورت امکان زودتر از نمایشگاه خارج شوند.

بیشترین ازدحام جمعیت و استقبال از نمایشگاه امسال همانند سال های گذشته، از اجراهای گروه های محلی رقص و موسیقی بوده است. سال های گذشته فروش سوغات و غذاهای محلی نیز طرفداران زیادی داشت که این بخش امسال به یک سیاه چادر و غرفه کباب بناب محدود شده است.

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی از روز شنبه، نهم بهمن ماه آغاز شده و تا روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ادامه دارد. ساعت فعالیت نمایشگاه از ۹ صبح تا ۱۷ است.

1