5 دسامبر 2023 - 22:02
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست عنوان کرد؛

کنسرسیوم اصفهان الگویی برای گسترش اندیشه های محیط زیستی

2 فوریه 2022 - 01:40 dsfr.ir/ls97w

کنسرسیوم اصفهان الگویی برای گسترش اندیشه های محیط زیستی
ایرنا
نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کنسرسیوم #اصفهان الگویی برای گسترش اندیشه های محیط زیستی است، گفت: اصفهان همواره در همه حوزه ها خوش درخشیده و پیشتاز بوده است و امیدواریم که در این زمینه نیز مرکز تولید اندیشه های محیط زیستی باشد.

به گزارش «دنیای سفر» از سازمان حفاظت محیط زیست، نورالله مرادی در وبینار کنسرسیوم مراکز علمی پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست با ابراز خرسندی از مشارکت حوزه های علوم انسانی و هنر در حوزه محیط زیست افزود: این امکان وجود دارد که فرصت های مطالعاتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار اعضای هیات علمی قرار بگیرد و تاکنون نیز برخی از موضوعات مورد نیاز در سایت سازمان حفاظت محیط زیست بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود که دانشگاه اصفهان نیز به عنوان یکی از دانشگاه های بزرگ کشور به صورت جدی وارد این حوزه شود ضمن آنکه سازمان حفاظت محیط زیست از پیشنهادات دانشگاه برای ایجاد فرصت های مطالعاتی در مباحث مطرح نشده ی محیط زیستی استقبال نیز خواهد کرد. 

مرادی با تاکید بر نقش اندیشکده ها در تولید راهبردهای بنیادی، تصریح کرد: معتقدم باید به سمت احیای خردِ بوم شناسانه ایرانی برای حفاظت از محیط زیست برویم زیرا خرد ایرانی، خرد دوستدار محیط زیست است؛ خردی است که همواره به محیط زیست احترام گذاشته و وقتی وجوه فرهنگی این کشور را مطالعه می کنیم پی می بریم که بنیان این تمدن، بنیان دوستدار محیط زیست است. درخت، آب، پرنده برایش تقدس داشته و بر همین اساس باید بتوانیم با هم اندیشی و همراهی دانشگاه در حوزه محیط زیست تولید اندیشه و فکر کنیم تا جایی که به مرکزی خلاق برای تولید ایده های حفاظت از محیط زیست تبدیل شویم و در همین راستا تاسیس اندیشکده های محیط زیستی برای تولید در حوزه محیط زیست از مهم ترین روش های غیرمستقیم تأثیرگذاری است.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به وجوه مردم محوری در سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید، دانشگاه می تواند بستری برای اتصال محیط زیست با مردم، نخبگان و جامعه باشد، دو واحد درس شناخت محیط زیست در دروس اجباری وزارت علوم اتفاق بسیار خوبی بوده است، اتفاق دیگری که به حفظ محیط زیست کمک کند، گسترش این دو واحد در سایر رشته ها و دانشگاه ها است که دانشگاه اصفهان با توجه به شرایط و شناختی که دارد، می تواند بخشی از متون مربوط به درس شناخت محیط زیست را تولید کرده و گسترش دهد. 

وی گفت: اساسا محیط زیست حوزه ای بین رشته ای است و همین امر سبب شده که ما دانشگاه ها را بازوی خودمان بدانیم و این نشست تخصصی که در دانشگاه استان اصفهان ایجاد شده فرصت خوبی است برای هم اندیشی و تعامل به منظور هم افزایی برای حفظ محیط زیست، مجموعه معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در کنار کنسرسیوم خواهند بود و امیدواریم که کنسرسیوم اصفهان الگویی برای گسترش آن در سایر استان ها باشد. 

1