وزیر کشور عنوان کرد

مدیریت تبلیغات منفی علیه کشور از سوی دشمنان با توسعه صنعت گردشگری

31 ژانویه 2022 - 18:30 dsfr.ir/9f8un

مدیریت تبلیغات منفی علیه کشور از سوی دشمنان با توسعه صنعت گردشگری
عمید فرهی
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران

وزیر کشور با اشاره به اینکه فرهنگ و هویت زیرساخت اصلی توسعه یک کشور است، گفت: ایران سرشار از ظرفیت های بومی و محلی است که باید این مهم در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان تقویت و توسعه یابد.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی در بازدید از نمایشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ضرورت تقویت هویت های بومی فرهنگی در کشور، گفت: فرهنگ پایه و زیرساخت اصلی یک کشور است و برای همین بایستی اهتمام جدی به هویت های فرهنگی در کشور اعم از سبک زندگی، پوشش اسلامی داشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به استراتژی قدرت های غربی در نابودسازی فرهنگ دیگر ملت های جهان، گفت: مفهوم اصلی دهکده جهانی الگوسازی فرهنگ آمریکایی در ازای از بین رفتن دیگر فرهنگ هاست.

وی در این خصوص گفت: ترویج فرهنگ آمریکایی دنباله اش سلطه آمریکا بر دیگر ملت های جهان است.

وحیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ اصیل دینی و اسلامی نقطه قوت کشور است، خاطرنشان کرد: از جمله فرهنگ متعالی در اندیشه های دینی، عفاف و حجاب است که تجلی اش را در پوشش و سبک لباس محلی در جای جای کشور شاهد هستیم.

وی با اشاره به این امر که دشمنان ملت ایران سخت به دنبال تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب در ایران عزیز هستند، گفت: نباید اجازه دهیم که این فرهنگ متعالی در کشور ضعیف شود و باید این فرهنگ روز به روز بالندگی یابد.

وزیر کشور از مدیران استانی و شهرستانی خواست که اهتمام جدی نسبت به حفظ و تقویت هویت های بومی داشته باشند.

وحیدی با اظهار اینکه الگوی توسعه کشور بر محور آمایش سرزمینی در درون خود پیوست فرهنگی و هویتی دارد، گفت: شروع آمایش با حفظ هویت محلی بومی در هر شهر و روستایی است.

توسعه صنایع دستی در روستاهای کشور از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: صنایع دستی از جمله زمینه های پربازده اقتصادی است که هم بهره وری بالایی دارد و هم با درآمد و سرمایه کمتر هم قابل توسعه است.

وی در این خصوص گفت: از مزیت های دیگر توسعه صنایع دستی، زمینه اشتغال زنان سرپرست خانواده است که با این صنایع دغدغه معیشت و شغل این عزیزان مدیریت می شود.

وحیدی با بیان اینکه ضرورت توسعه صنایع دستی در کشور بیش از هر زمان دیگری مطرح است؛ گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی این حوزه است و بایستی ظرفیت سازی کند.

وی اضافه کرد: از جمله ظرفیت های مهم صنایع دستی، بازار صادراتی مناسب این عرصه است و باید برنامه ریزی دقیق برای در اختیار گرفتن این بازار طراحی و عملیاتی گردد.

توسعه گردشگری از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی در این نشست بود و در این خصوص گفت: گردشگری بیش از هر امر دیگری یک رسانه بزرگ است و می تواند تبلیغات منفی علیه کشورمان از سوی دشمنان با توسعه صنعت گردشگری مدیریت شود.

وحیدی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال در دنیا مربوط به صنعت گردشگری است، خاطرنشان کرد: این آمار در ایران تقریبا ۵ درصد است که باید این مهم در حوزه های مختلف نظیر گردشگری مذهبی سلامت توسعه یابد و سهم اصلی اش را در اقتصاد پیدا کند.

وزیر کشور با بیان اینکه بخش گردشگری در توسعه استان ها باید محور اصلی باشد، گفت: امسال در برنامه توسعه استان ها ۷ الی ۸ درصد رشد پیش بینی شده است که سهم گردشگری باید نقش پر رنگی در تحقق این برنامه کلی توسعه استانی ایفا نماید.

وی اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری هم زود بازده و هم زمینه اشتغال بالا دارد که نیازمند توجهات جدی است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وحیدی در پایان به ضرورت توسعه گردشگری داخلی هم اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری داخلی به شناخت بیشتر اقوام از همدیگر می انجامد که در نوع خود باعث تقویت وحدت و همبستگی ملی می شود.

1