طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی توسط دانشگاه تهران

27 ژانویه 2022 - 14:30 dsfr.ir/o20ps

طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی توسط دانشگاه تهران
رضا قادری
کاوش های باستان شناسی در منطقه تپه پوستچی شیراز

سامانه اطلاعات مکانی نقشه باستان شناسی ایران در راستای تفاهم نامه معاونت پژوهشی #دانشگاه تهران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و #گردشگری طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش «دنیای سفر»، این پروژه که با سرپرستی سارا عطارچی، عضو هیأت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا به همراه تیم تحقیقاتی در حال اجراست، به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

در این سامانه، نرم افزاری که بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی برنامه نویسی شده است بستر ورود اطلاعات مکانی، توصیفی و مستندات موجود است.

این سامانه با قابلیت ورود، پردازش و ارزیابی پروژه های باستان شناسی، مورد استفاده کاربران عمومی و تخصصی در سطح کشور قرار می گیرد.

1