کتاب مجموعه سکه های ساسانی منتشر شد

25 ژانویه 2022 - 11:40 dsfr.ir/9q6xm

کتاب مجموعه سکه های ساسانی منتشر شد
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کتاب مجموعه سکه های ساسانی موزه بانک ملی معروف به مجموعه پیروزان

کتاب مجموعه سکه های ساسانی موزه بانک ملی معروف به مجموعه پیروزان به کوشش داریوش اکبرزاده و نیکولاوس شیندل با همیاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و #گردشگری چاپ و منتشر شد.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه با بیان اینکه شماری از سکه های این مجموعه، در مقطعی کوتاه در ساختمان سردار اسعد به عنوان موزه سکه، به نمایش گذاشته شد و با تعطیلی موزه این مجموعه به درستی مورد حفاظت قرار گرفت، تصریح کرد: این مجموعه سکه ها اندکی بیش از ۱۰ هزار سکه از دوره هخامنشی تا دوران اسلامی است.

اکبرزاده افزود: در این مجموعه، شماری ارزشمند از سکه های ساسانی بالغ بر ۱۲۰۰ سکه نگهداری می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تهیه کاتالوگ جلد اول، در گام نخست ثبت، پاکسازی، عکاسی، استخراج داده ها، آماده سازی کاتالوگ دو زبانه انگلیسی- فارسی ۳۱۲ سکه مورد توجه بوده است.

او افزود: در این کاتالوگ دو زبانه، اطلاعاتی ارزشمند از پیشینه ساختمان موزه، معماری آن و چگونگی تبدیل ساختمان سردار اسعد به موزه و سرگذشت مجموعه سکه آمده است.

اکبرزاده با بیان اینکه وجود دینارها (سکه های زر) در این مجموعه همچون دینار خاص خسرو پرویز بر اهمیت آن افزوده خاطرنشان کرد: وجود شمار قابل توجه ای از سکه اردشیر سوم در تقابل با دیگر مجموعه های چاپی شناخته شده، این مجموعه را متمایز کرده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان تصریح کرد: آزمایشات xrf این مجموعه توسط کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته است.

1