5 دسامبر 2023 - 20:20

بازگشت قوهای مهاجر به تالاب «سرخ رود»

24 ژانویه 2022 - 14:50 dsfr.ir/k3549

بازگشت قوهای مهاجر به تالاب «سرخ رود»
محسن اسماعیل زاده
بازگشت قوهای مهاجر به تالاب «سرخ رود»

قوهای مهاجر از اواسط آذر ماه وارد تالاب های استان #مازندران شده و با افزایش تدریجی دما از اواخر بهمن ماه، #مهاجرت به مناطق #سیبری را آغاز می کنند.

به گزارش «دنیای سفر» تالاب «سرخ رود» در منطقه «وزرامحله» استان مازندران واقع شده و هر ساله با شروع فصل سرما میزبان قوهای مهاجر از مناطق سردسیر است. این پرندگان با پیمودن کیلومترها در پی گذراندن زمستان به این منطقه وارد می شوند.

بر اساس آخرین سرشماری در سال جاری (۱۴۰۰) تعداد قوهای مهاجر تالاب سرخ رود به ۵۵۰ بال است. این قوها از گونه های فریادکش، گنگ و کوچک هستند.

جمعیت ابتدایی این قوها در ۱۴ سال پیش حدود ۵۰۰ بال بوده و از سال ۸۷ الی ۹۵ تعداد آنها به ده هزار هم رسید. این جمعیت متناوب به دو عامل سرمای هوا در مناطق شمالی زمین و یخ زدگی زیستگاه آن ها و همچنین مقدار و نوع پذیرایی از قوها بستگی دارد.

جمعیت اصلی قوها از اواسط آذر ماه وارد تالاب های استان مازندران شده و با افزایش تدریجی دما از اواخر بهمن ماه بعد از سه ماه زمستان گذرانی مهاجرت به مناطق سیبری را آغاز می کنند.

1