8 دسامبر 2023 - 09:30

کویر شهداد نیازمند پایش تصویری است

23 ژانویه 2022 - 18:10 dsfr.ir/fz3r2

کویر شهداد نیازمند پایش تصویری است
دریافتی
کویر شهداد در کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی استان #کرمان با اشاره به اینکه مساحت عرصه و حریم بیابان لوت در کرمان 40 هزار کیلومترمربع است گفت: منطقه ثبت جهانی بیابان لوت شهداد نیازمند پایش تصویری است.

به گزارش «دنیای سفر» فریدون فعالی در کارگروه گردشگری استان با موضوع بررسی قابلیت ها و توانمندی های بخش شهداد اظهار کرد: با توجه به اینکه منطقه شهداد از اهمیت ویژه ای در حوزه گردشگری برخوردار است بنابراین باید شرایط بهتری را برای حضور گردشگران فراهم کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 268 تورمجاز گردشگری در این منطقه انجام شده است افزود: در این مدت نیز 2 تور غیرمجاز در این منطقه شناسایی و برگزارکنندگان این تورها به مقامات قضایی معرفی شدند.

فعالی با اشاره به لزوم راه اندازی درگاه ورودی منطقه ثبت جهانی شهداد گفت: سال گذشته 200 میلیون تومان و امسال نیز 300 میلیون تومان اعتبار برای راه اندازی این درگاه تخصیص داده شده است که نیازمند اعتبارات بیشتری در این زمینه هستیم.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان افزود: با توجه به اینکه بیابان لوت در بین سه استان کشور قرار دارد بنابراین باید طرح جامعی برای ساماندهی این گستره طبیعی آماده شود.

او بیان کرد: با تهیه و اجرای این طرح می توان بیش از گذشته در زمینه ایجاد زیرساخت های گردشگری و امنیت و همچنین تامین بهداشت و درمان و ... موفق عمل کنیم.

فعالی به انجام پایش تصویری در منطقه ثبت جهانی شهداد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مساحت عرصه و حریم بیابان لوت در کرمان 40 هزار کیلومترمربع است و ایجاد امنیت این منطقه از مهم ترین مولفه های گردشگری محسوب می شود بنابراین این اداره کل نمی تواند در این زمینه ورود کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی کمیته کارشناسی با همکاری فرمانداری و شورای شهر شهداد تشکیل شود تا بتوانیم در پیشبرد اهداف این منطقه به خوبی عمل کنیم.

1