1 مارس 2024 - 01:41

توقف لودرها مقابل تپه 12 هزار ساله کُمیشانی

16 اوت 2015 - 13:30 dsfr.ir/2l5o3

ورود همه لودرها به محوطه "کُمیشانی" متوقف شده و باستان شناسان این محوطه آغاز زندگی روستانشینی را بررسی و مطالعه می کنند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، گفته می شود تعیین تاریخ دقیق آغاز زندگی روستانشینی را فقط می توان بر اساس کاوش های باستان شناسی در تپه "کُمیشانی" از دوره فراپارینه سنگی یعنی 12 هزار سال قبل مشخص کرد، تپه ای که در چند هفته گذشته سرِ لودرهای اداره راه شهرستان نکا در استان مازندران به سمت آن چرخید.

مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، با تائید این که محوطه "کُمیشان" یک محوطه تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی است، اظهار کرد: اما متاسفانه اداره راه شهرستان نکا با هدف راه سازی وارد حریم این محوطه تاریخی شد و اقدام به تسطیح بخشی از حریم این محوطه کرد که خوشبختانه توانستیم جلوی پیشروی کار را بگیریم.

او با تاکید بر این که اداره راه برای اجرایی کردن پروژه خود از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران استعلام نگرفته و به حریم محوطه تاریخی "کُمیشان" وارد شده بود، اظهار کرد: با کمک فرمانداری کار را متوقف کردیم. اکنون در نامه ای که به پژوهشکده باستان شناسی داده ایم، درخواست مجوز بررسی و مطالعه در این محوطه تاریخی را کرده ایم تا با هزینه اداره راه کار را انجام دهیم، اگر آثاری نبود اداره راه با مجوز میراث فرهنگی می تواند پروژه خود را ادامه دهد، اما اگر آثار در محوطه وجود داشت، فعلا کار متوقف می شود.

ایزدی تاکید کرد: بر اساس روندی که پروژه های ملی برای اجرائی شدن باید داشته باشند، آن ها نخست باید از میراث فرهنگی استعلام بگیرند، که به دنبال آن کارشناسی از این اداره کل برای بازدید میدانی به محوطه مورد نظر می رود، اگر آثاری نبود دستگاه مسئول اجراکننده آن پروژه با تائیدیه شورای فنی و شورای پژوهشی هر اداره کل میراث فرهنگی می تواند کار خود را انجام دهد، اما اگر آثار در محوطه وجود داشت، اجازه کار کار داده نمی شود.

ایزدی همچنین درباره صحبت های مطرح شده مبنی بر برخی تجاوزها توسط مالک تپه شمالی "کُمیشانی" به این بخش از تپه نیز اظهار کرد: تا کنون چنین گزارشی به ما نشده است، اما اگر مالک شخصی چنین کاری را انجام دهد، ما می توانیم شکایت کرده و یا آن برخورد کنیم. مجازات آن مالک نیز در درجه اول از 3 تا 6 ماه زندان است.

1