رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی مطرح کرد

تاسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری با هدف ایجاد تشکلی واحد

15 ژانویه 2022 - 12:00 dsfr.ir/kq8aj

تاسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری با هدف ایجاد تشکلی واحد
میثم رودکی
کنوانسیون راهنمایان گردشگری در شهر میبد استان یزد

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی گفت: هدف از ایجاد جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان #گردشگری، ایجاد تشکل واحد در زمینه راهنمایان گردشگری است تا از این طریق دولت با تشکلی واحد و یکپارچه در ارتباط و کنش قرار گیرد.

توحید فروزانفر در گفت و گو با ایسنا در خصوص تأسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور اظهار کرد: کانون انجمن های ایران، انجمن های استان ها و جامعه راهنمایان گردشگری پیش از تأسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری، فعالیت داشته اند. هدف از ایجاد این جامعه ایجاد تشکل واحد در زمینه راهنمایان گردشگری است تا از این طریق دولت با تشکلی واحد و یکپارچه در ارتباط و کنش قرار گیرد و از تشتت موجود جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اعضای هیأت مدیره این جامعه شامل هفت نفر هیات مدیره و دو بازرس است که از طریق انتخابات میان اعضای تمام استان هایی که جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری راه اندازی کرده اند، انتخاب شده اند که در آینده این اعضا درون خود تشکل سازی خواهند کرد و کمیته های متفاوتی در راستای اهداف جامعه راهنمایان گردشگری ایجاد خواهند کرد.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: جامعه هدف جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری شامل تمام راهنمایان گردشگری کشور می شود. به گونه ای که راهنمایان به واسطه عضویت در انجمن حرفه ای گردشگری استان خود می توانند به عضویت جامعه راهنمایان گردشگری سراسر کشور درآیند.

فروزانفر در خصوص دلیل عدم حضور راهنمایان گردشگری خراسان رضوی در اعضای این جامعه خاطرنشان کرد: این امر به این دلیل است که هنوز جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری خراسان رضوی تشکیل نشده است. بنابراین تنها افرادی توانستند در انتخابات شرکت کنند که انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری در استان آن ها تشکیل شده و فعالیت دارد.

وی ادامه داد: این در حالی که است که با توجه به عضویت من در هیأت مدیره کانون راهنمایان گردشگری، حق حضور در هیأت مدیره جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری را دارم اما حق رأی ندارم. از این رو هنگامی که جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری در خراسان رضوی تشکیل شود، در دوره های بعد می توان برای جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور کاندیدا داشته باشیم.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: راهنمایان گردشگری از طریق جامعه حرفه ای استان خود با جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ارتباط خواهند داشت و از این طریق مدیریت و تصمیمات اتخاذ شده به راهنمایان استان ها منتقل شده و تسری می یابد.

فروزانفر عنوان کرد: همچنان تشکل کانون های راهنمایان گردشگری کشور تا سال آینده به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. بنابراین برقراری ارتباط با استان هایی که انجمن حرفه ای تشکیل نداده اند، به مرور زمان شکل گرفته و مدیریت می شود به این ترتیب کانون راهنمایان گردشگری ایران ملغی نشده است و روند ادغام و ایجاد یک تشکل واحد در گذر زمان طی خواهد شد.

وی گفت: تأسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری مسلما به نفع استان ها خواهد بود. بنابراین با تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری در استان خراسان رضوی به بدنه راهنمایان گردشگری کشور متصل خواهیم شد. زیرا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در آینده تنها یک تشکل را به رسمیت خواهد شناخت و با آن تعامل خواهد داشت و از این طریق نیز اثرات مثبتی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی اضافه کرد: امیدوارم انجمن راهنمایان، کانون راهنمایان و جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری هر چه زودتر کارها را پیش برده و فرهنگ سازی رخ دهد تا مردم نیز با جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور آشنا شده و سفرهای مطمئن تر از طریق آژانس ها و راهنمایان معتبر را تجربه کنند، تا از این طریق تورهای گردشگری کشور نیز سروسامان یابد.

1