29 ژانویه 2022 - 03:01

«میراث فرهنگی غیرمنقول ایران» به جلد دوم رسید

12 ژانویه 2022 - 10:00 dsfr.ir/kd4i4

«میراث فرهنگی غیرمنقول ایران» به جلد دوم رسید
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کتاب «میراث فرهنگی غیرمنقول ایران»

جلد دوم #کتاب «میراث فرهنگی غیرمنقول ایران» نوشته محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و سعید خاصی پور توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و #گردشگری منتشر شد.

به گزارش «دنیای سفر» از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جلد دوم کتاب میراث فرهنگی غیرمنقول ایران شامل فهرست آثار غیرمنقول ثبت شده به تفکیک استان های قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و تصاویری از آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی است. آثار تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۶ تا آخر ۱۳۹۸ در این کتاب آمده است. 

ثبت مواریث تاریخی، فرهنگی و طبیعی و ناملموس کشور با مستند کردن مشخصات ویژگی های ارزشمند آثار، ضمن مهیا کردن امکانات لازم برای ارتقای شناخت ارزش های تاریخی، فرهنگ و طبیعی آثار، پشتوانه ای قانونی و حقوقی برای حفاظت پایدار ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را فراهم می آورد. 

این اقدام همچنین آغازگر تکمیل مطالعات پژوهشی درباره آثار ثبت شده و مهیا کردن این آثار برای ثبت در فهرست های میراث جهانی است. تاکنون ۳۴ هزار و ۹۸۵ اثر تاریخی و فرهنگی منقول و غیر منقول، ۷۵۵ اثر طبیعی، ۲هزار و ۳۷۲ عنصر فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی و همچنین تا کنون ۲۶ اثر فرهنگی-تاریخی و طبیعی و ۱۷ عنصر فرهنگی ناملموس کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

مجموعه ۵ جلدی میراث فرهنگی غیرمنقول ایران که به تبین فرایندهای اجرایی امور مربوط به ثبت آثار تاریخی-فرهنگی، تعیین حریم آثار و همچنین انتشار فهرست های مرتبط با آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و حرایم آن می پردازد، فارغ از جنبه های علمی و پژوهشی آن امری مهم در شفاف سازی اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

1