25 فوریه 2024 - 18:11
جزئیات آماری گردشگران ورودی در سال ۹۸

اتباع کدام کشورها به ایران بیشتر سفر کردند؟

29 آوریل 2021 - 21:20 dsfr.ir/f15uu

اتباع کدام کشورها به ایران بیشتر سفر کردند؟
kuhgram.ir
هیچهایکر های خارجی در جاده های ایران

عراق در سال ۹۸ بیش ترین تعداد مسافر را در ایران داشته، درحالی که تراز سفر اروپایی ها به ایران منفی شده، اما در مقابل، سفر از برخی کشورها همچون عمان به ایران، رشد بالای ۹۰ درصد را تجربه کرده است.

به گزارش دنیای سفر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالنامه آماری ۹۸ که به تازگی منتشر کرده، تعداد مسافران ورودی به کشور را هشت میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۰ نفر در آن سال اعلام کرده و همه آن ها را در شمار «گردشگر» قرار داده است. بر اساس این اطلاعات آماری، هفت میلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۰ مسافر در سال ۹۸ «بدون ویزا» وارد ایران شده اند و فقط ۴۲۲ هزار و ۸۱۸ نفر «ویزای جهانگردی» گرفته بودند. ورود بدون روادید به ایران، ۷۴.۴۲ درصد رشد داشته، درحالی که ورود با ویزای جهانگردی با ۳۸ درصد کاهش مواجه شده است.

در سال ۹۸ که به رغم اعتقاد مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورود گردشگران خارجی به ایران روند صعودی را در پیش گرفته بود، سفر با سایر روادیدها، از جمله زیارتی، کاهش داشته است. در آن سال، ۷۱۱ هزار و ۱۴۴ نفر با ویزای زیارتی به ایران آمده اند که در مقایسه با یک سال قبل، بیش از ۵۷ درصد افت داشته است. سال ۹۷ برای یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۷۴ نفر ویزای زیارتی صادر شده بود.
 
عراقی ها در صدر، عمانی ها رکورددار، چینی ها در تنزل

در سال ۹۸، بیشترین سفرها به ایران از کشورهای همسایه بوده و عراقی ها همچون سال های قبل، رکورددار بوده اند و حتی نسبت به سال ۹۷ حدودا ۲۱ درصد بیشتر به ایران سفر کرده اند. در آن سال که نرخ ارز نوسانات زیادی را در ایران تجربه می کرد و مرزنشینان اغلب برای خرید به ایران می آمدند، سه میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۳۹ نفر عراقی به ایران آمده اند.

جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، آلمان، ایتالیا، امارات و فرانسه به ترتیب بیشترین تعداد سفر را به ایران داشته اند. هرچند که در بین این کشورها تراز سفر گردشگران اروپایی منفی بوده است.

ایران در سال ۹۸ روادید را یک طرفه برای عمان و چین لغو کرد که آمارها نشان می دهد نتیجه این اقدام در بازار عمان مثبت بوده، اما در چین با وجود لغو روادید، سفرها ۱۵ درصد افت داشته است؛ در آن سال، ۸۵ هزار و ۴۳۲ نفر از عمان به ایران سفر کرده اند که در قیاس با سال ۹۷ بیش از ۹۶ درصد رشد داشته است. ۴۴ هزار و ۲۵۳ چینی نیز سال ۹۸ به ایران سفر کرده اند، درحالی تعداد مسافران از چین در سال ۹۷ بالغ بر ۵۲ هزار و ۲۵۵ نفر بوده است. برخی از کارشناسان افت سفر چینی ها را به بحران ها و وقایع سیاسی ربط می دهند.
 
بیشترین ورود به کشور در سال ۹۸ نیز از مرزهای زمینی بوده که عددی بالغ بر هفت میلیون و ۳۵۵ هزار و ۸۱۴ نفر ثبت شده و سهم مرز شلمچه (مشترک با عراق) با یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۷۸ نفر ورودی، بیش از سایرین بوده است. یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۷۹۷ نفر نیز از مرزهای هوایی و ۲۱ هزار و ۴۳۹ نفر از مرزهای دریایی به ایران وارد شده اند.

بیشترین سفرهای ورودی در ماه های تیر و مرداد سال ۹۸ ثبت شده است. این آمارها نشان می دهد روند ورود اتباع و گردشگران خارجی به ایران از ماه آبان نزولی شده و در اسفندماه ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، افت سفرها بیشتر شده است. در این ماه ۱۱۶ هزار و ۷۸۹ نفر به ایران سفر کرده اند، درحالی که اسفندماه سال ۹۷ تعداد مسافران ورودی ۶۲۵ هزار و ۵۴۰ نفر بود.
 
مردها بیشتر به ایران سفر می کنند

از مجموع مسافرانی که سال ۹۸ به ایران وارد شده اند، جمعیت مردان بیشتر از زنان بوده، روندی که در سال های گذشته نیز تکرار شده است. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شش میلیون و ۱۶۷۳ مسافر مرد در آن سال به ایران سفر کرده اند، درحالی که جمعیت زنان عددی بالغ بر دو میلیون و ۸۲۹ هزار و ۸۶۴ نفر بوده است.
 
در سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تازگی منتشر شده، تعداد مسافرانی که سال ۹۷ از خارج کشور به ایران وارد شده اند، بالغ بر هفت میلیون و ۸۰۴ هزار و ۱۱۳ نفر بوده است که آمار سفر در سال ۹۸ نسبت به آن، ۱۳.۱۷ درصد رشد را نشان می دهد. انتظار مسؤولان میراث فرهنگی و گردشگری بر این بود که جمعیت مسافران ورودی به ۱۰ میلیون نفر برسد، اما همه گیری ویروس کرونا رشد آن را متوقف کرد.

1