27 سپتامبر 2021 - 21:28

راه اندازی سامانه صدور مجوز تاسیسات گردشگری کشور

2 اوت 2020 - 18:00 dsfr.ir/9k9br

راه اندازی سامانه صدور مجوز تاسیسات گردشگری کشور
mehrnews.com
راه اندازی سامانه صدور مجوز تاسیسات گردشگری کشور

سامانه صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری راه اندازی و بهره برداری رسمی آن به ادارات کل استانی ابلاغ شد.

«سید جواد موسوی» مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری گفت: در راستای هوشمندسازی، تسهیل و تسریع دسترسی عموم به خدمات دولتی، سامانه صدور و تمدید پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری به صورت رسمی ابلاغ و آماده بهره بردای شده است.

این سامانه با هدف مکانیزه شدن کلیه فرآیندهای مرتبط با مجوزهای تأسیسات گردشگری به صورت برخط راه اندازی شده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: در این سامانه پس از ثبت نام اولیه و با توجه به نیاز متقاضی فرآیند شروع می شود و در واقع کلیه تعاملات سازمان با متقاضیان از زمان ثبت تقاضا برای اخذ مجوز تا صدور مجوز و در صورت نیاز تمدید مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه صورت می گیرد.

به گفته موسوی، در این سامانه امکاناتی همچون درخواست صدور پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری و خوداظهاری تأسیسات وجود دارند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1